Støtter endringer i reglene om midlertidig ansettelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter endringer i reglene om midlertidig ansettelse

Arbeids- og sosialdepartementet sendte før sommeren på høring forslag til endringer i reglene om midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Det foreslås blant annet en generell adgang til å ansette midlertidig i 9 eller 12 måneder i kombinasjon med begrensninger for å hindre misbruk.

Finans Norge mener at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Midlertidige stillinger har imidlertid en viktig funksjon i arbeidsmarkedet ved å sørge for fleksibilitet.

Dagens regler er for restriktive

Finans Norge støtter forslaget om å innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse i kombinasjon med begrensninger for å hindre misbruk.

-Norge har en av de mest restriktive reguleringene i OECD når det gjelder adgangen til midlertidig ansettelse. En utvidet mulighet til midlertidig ansettelse vil bedre bedriftenes muligheter for å øke bemanningen ved midlertidige behov eller når det er usikkerhet om arbeidskraftbehovet er permanent. Vi vet også at midlertidig ansettelse ofte er et springbrett til fast stilling, og flere kan få innpass på arbeidsmarkedet når regelverket blir mindre restriktivt, sier direktør Jan S. Asker i Finans Norge.

Innleie fra vikarbyråer

Departementet foreslår ikke tilsvarende utvidelse når det gjelder innleie fra vikarbyråer. I dag er det samme adgang til innleie som midlertidig ansettelse. Finans Norge mener den generelle adgangen til midlertidig ansettelse også må gjelde ved innleie fra vikarbyråer.

-Midlertidig ansettelse og innleie er ofte alternative tilknytningsformer. Vi mener det er viktig med parallellitet i adgangen til innleie og midlertidig ansettelse, slik det er i dag, sier Jan S. Asker.

Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie 

I høringsuttalelsen støtter Finans Norge forslaget om å oppheve gjeldende regler om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie.

-Da forslaget om innføring av kollektiv søksmålsrett var på høring gikk vi sterkt imot dette, fordi det strider mot vanlige prosessforutsetninger og kan bidra til økt konfliktnivå på arbeidsplassene. Vi gir derfor vår fulle støtte til forslaget om å oppheve gjeldende regler om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie, sier Asker.