Lave rentemarginer på tross av kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lave rentemarginer på tross av kapitalkrav

I gårsdagens VG 22. september gikk LO-leder Gerd Kristiansen og Peter Batta fra Huseiernes Landsforbund ut og krevde rentenedsettelse fra bankene. Bakgrunnen er at norske banker tjente 27 mrd kroner før skatt i første halvår 2014.
Faktum er at bankenes margin har falt kraftig de siste 20-25 årene, og i senere tid har den vært stabil. Det er andre årsaker enn rentemarginen som er de viktigste forklaringene på bankenes gode resultater den siste tiden.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans NorgeTøffe egenkapitalkrav

– Myndighetene har bestemt at norske banker må øke egenkapitalen betydelig, og det er vår oppfatning at bankene nå gjør dette på en balansert måte, sier Jan Erik Fåne i Finans Norge.

– Kapitalkravene er svært omfattende, og det må flere år med tilsvarende overskudd til før bankene tilfredsstiller myndighetenes kapitalkrav. Flere banker er tilført ny egenkapital, og de har kuttet utbytteandelen til sine eiere. Årsaken til bankenes gode resultater er i første rekke svært lave tap på utlån, og at man har kuttet driftskostnader betydelig. Rentemarginen spiller også inn, men er ikke så viktig som det fremstilles som, sier Fåne.

Hva gjelder overskuddet første halvår i år, er det også viktig å være klar over at 1,8 milliarder kroner er en engangsgevinst fra salget av betalingsselskapet Nets. Det må vi ha med oss når vi vurderer bankenes lønnsomhet.

Nordmenn har aldri tidligere betalt mindre for å låne penger

Norske rentemarginer er historisk sett svært lave. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at rentemarginen har falt jevnt og trutt siden 1990, og at vi i dag har en rentemargin som er under halvparten av hva den var før.

Rentemarginen gikk noe opp i fjor. Det siste halvåret ser vi en tendens til at marginene er på vei ned igjen som følge av tøff konkurranse og bedre oversikt over konsekvensene av kapitalkravene. 

Flere av bankene har satt ned boliglånsrentene, og gjennomsnittlig boliglånsrente er nå i underkant av 4 prosent. Husholdningene kan trekke av litt over en fjerdedel av renteutgiftene på skatten. Inflasjonen, veksten i konsumprisene, er mellom 2 og 2½ prosent. Dette betyr at den reelle boliglånsrenten etter skatt for norske husholdninger er mellom ½ og 1 prosent. Det er svært lavt.

Utviklingen i rentemarginen

Rentemargin. Prosentenheter. 1. kvartal 1990 – 2. kvartal 2014

Rentemargin 1990 - 2. kvartal 2014

Rentemargin definert som differansen mellom gjennomsnittlig utlånsrente og innskuddsrente.

Kilde: Statistisk sentralbyrå