Gjeldsveksten marginalt ned i august

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med en tidel til 5,3 prosent i august, ifølge statistikk fra SSB. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 517 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Husholdningene, som viste tegn til økt kredittvekst sist måned, reduserte gjeldsveksten tilbake til juninivået på 6,5 prosent. For de ikke-finansielle foretakene fortsatte den negative trenden med et fall i gjeldsveksten til 2,4 prosent.

Gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak fortsetter nedover

Kredittveksten til ikke-finansielle foretak falt fra 2,6 prosent i juli til 2,4 i august. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 465 milliarder kroner.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

For husholdningene falt gjeldsveksten i august etter en oppgang på 0,2 prosentpoeng måneden før. Nivået på kredittveksten på tolvmåneders basis er nå 6,5 prosent. Husholdningenes bruttogjeld var 2 658 milliarder kroner ved utgangen av august.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 600 milliarder kroner i august. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak falt fra 3,7 prosent i juli til 3,5 prosent i august. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Obligasjonsmarkedet har lenge kunnet vise til en høy, men avtakende vekst. De siste par månedene har imidlertid veksten steget igjen. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var på 13,6 prosent frem til utgangen av august, en økning fra 12,7 prosent måneden før. Veksten i sertifikatgjeld endte på 10,3 prosent i august, opp fra 8,6 prosent i juli.