Flere utforkjøringsulykker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere utforkjøringsulykker

Pressemelding: Det blir stadig flere utforkjøringsulykker og eneulykker på norske veier.  Det viser Finans Norges trafikkstatistikk for de siste ti årene. 

Første halvår i år, var det nesten 40 000 store og små ulykker der kun en bil var involvert, mot rundt 23 000 i samme periode av 2005, viser Finans Norges trafikkstatistikk over materielle skader.

­– Denne ulykkestypen øker mye. En del av disse ulykkene fører til alvorlige personskader og de er ofte relatert til utforkjøringer i høy fart, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Færre møteulykker 

Tallet på møteulykker i trafikken har gått ned til om lag 8000 første halvår i år, mot nesten 14 000 ulykker og sammenstøt i samme periode i 2006. Finans Norge etterlyser enda flere midtdelere.

– Selv om møteulykkene blir færre, er dessverre en del av disse ulykkene svært alvorlige, sier Neverdal.

Om ettermiddagen er det flest trafikkulykker og sammenstøt.  Da er trafikktettheten høy og risikoen for sammenstøt med andre trafikanter størst, viser Finans Norges trafikkstatistikk.

Mange trafikkdrepte

I første halvår av 2014 er det registrert 78 drepte i vegtrafikken her i landet, mot 73 i samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en stor økning i aldersgruppene 18 – 24 år og for dem som er mer enn 65 år.  

Bruk bilbelte og hold fartsgrensa

Til tross for at mange nå er flinke, dropper fortsatt altfor mange bilbelte. Finans Norge ønsker sammen med Statens vegvesen mer oppmerksomhet om bilbeltebruk. Over 30 prosent av de trafikkdrepte i bil brukte ikke bilbelte, viser undersøkelser fra Statens vegvesen.

– Vi vet at bruk av bilbelte redder liv, særlig de unge må merke seg dette, sier avdelingsdirektør Guro Ranes som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

– Det er uforståelig at ikke alle automatisk tar på seg bilbelte når de skal ut og kjøre, mener kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I tillegg viser økningen i antall utforkjøringsulykker og vegvesenets dybdestudier at for høy fart fortsatt er en stor utfordring, sier Ranes i Statens Vegvesen. Hun oppfordrer alle til å holde fartsgrensene.