Må ha tettere kontakt mellom skole og arbeidsliv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Må ha tettere kontakt mellom skole og arbeidsliv

I en undersøkelse svarer hele 53 prosent av unge i alderen 18-24 år at de er uenige i at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir de god innsikt i hva arbeidsgiver krever av arbeidstakere. Like mange svarer at de ikke fikk god veiledning fra sin videregående skole om valg av videre utdanning. -Vi må få et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mener Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge.
Anders Langset, Norsk Studentorganisasjon, Ina Danielsen, student og Lene Håkonsen, tidligere BI-student

Deltakere på seminaret "Den store talentjakten"Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge og Vibeke Hammer Madsen, adm.dir i Virke.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Finans Norge og Virke. Utvalget som har besvart undersøkelsen består av unge i alderen 18-24 år, både studenter og arbeidsaktive. 

Finans Norge og Virke er helt samstemte i behovet for et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv for å gi unge mennesker en bedre kunnskap om det arbeidslivet de skal inn i og hvilke valg de ønsker å ta for videre utdanning. –Skolen må legge til rette for endringer i skolehverdagen, men næringslivet må også åpne seg opp for skolen, mener Kreutzer. Han sier også at endringskompetanse - det vil si evnen til å tilpasse og utvikle seg i et arbeidsliv som er i konstant endring - er helt vesentlig.

Følgende funn i undersøkelsen fra Respons Analyse er spesielt interessante:

  • Over halvparten (53 prosent) er uenige i at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir de god innsikt i hva arbeidsgiver krever av arbeidstakere og like mange svarer at de ikke fikk god veiledning fra sin videregående skole om valg av videre utdanning.
  • Arbeidsoppgaver er viktig ved valg av jobb (93 prosent)
  • Arbeidsmiljøet er viktig ved valg av arbeidsgiver (92 prosent)• Balansen mellom arbeid og fritid er viktigere enn lønn (79 prosent)
  • Norge vil bli preget av stor konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft (77 prosent) – men hele 79 prosent tror det vil bli lett å få jobb med den utdanningen de har valgt.
  • Det er viktig å få brukt utdanningen sin når de skal velge jobb (72 prosent)
  • Arbeidsgivers miljø- og samfunnsprofil er viktig ved valg av arbeidsgiver (67 prosent)

Finans Norge og Virke samlet deltakere fra sine medlemsbedrifter til et felles seminar om mangfold, rekruttering og talentutvikling sist fredag.

  • Hva slags kompetanse trenger vi i fremtiden?
  • Hva legger unge vekt på i valg av utdanning og jobb?
  • Hvordan være en god arbeidsgiver og hvordan skape et arbeidsliv med mer mangfold?

Gjennom samtaler, innlegg og paneldebatt ble disse spørsmålene diskutert og belyst.