Bankene er der de skal være

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankene er der de skal være

I Dagsavisen mandag 25. august, under overskriften ”hvor er bankene”, tar Kjetil Staalesen til orde for at bankene bør ta større risiko i boligmarkedet. Han mener bankene bør utstede en garanti for at lånet aldri vil overstige boligens salgsverdi, og dessuten forplikter seg til å dekke differansen mellom salgspris og et på forhånd avtalt prisgulv. – Det er grunn til å anta at forslaget får det til å gå kaldt nedover ryggen på norske myndigheter, mener Jan Digranes, direktør for prosessområde bank i Finans Norge, i et tilsvar i Dagsavisen mandag 1. september.

Jan Digranes i Finans Norge (foto)Det er behov for å få til et enda bedre fungerende boligmarked i Norge. Det er imidlertid god grunn til å anta at Staalesens forslag får det til å gå kaldt nedover ryggen på norske myndigheter som mener bankene allerede har for høy boliglånsrisiko, og på den bakgrunn har skjerpet kapitalkravene. Forslaget er imidlertid dårlig sett fra flere perspektiver, også boligkjøperens (lånekundens).

Utgangspunktet er at nordmenn er på verdenstoppen når det gjelder å eie egen bolig. Det å eie sin egen bolig har vært, og er fortsatt en hjørnestein både i bolig- og velferdspolitikken. Oppnåelse av dette tverrpolitiske målet forutsetter et velfungerende boliglånsmarked, siden det er få forunt å kunne stille med 100 prosent egenkapital.

Det norske boliglånsmarkedet har vist seg svært robust også i krisetider med boligprisfall og renteøkninger. Tapene på boliglån har vært, og er, minimale, og det til tross for sterkt stigende boligpriser og høye belåningsgrader. I all beskjedenhet må vi således kunne si at bankenes kredittvurdering har vært god, og tatt høyde for både fall i boligpriser og økt lånerente.

Å flytte mer risiko over på bankene, slik Staalesen foreslår, innebærer i praksis at vi blir mer lik et boliglånssystem (såkalt sub prime) som mange mener utløste finanskrisen; nemlig at lånet følger boligen, og ikke kunden. Den økte risikoen dette medfører vil både gi dyrere lån og langt mer forsiktige banker. Målgruppen for Staalesens forslag vil neppe applaudere dette. Han skal likevel ha honnør for å rette søkelys mot en relevant risiko, nemlig at et boligprisfall kan spise opp hele eller mer enn den opprinnelige egenkapitalen. Den beste måten å håndtere denne risikoen på er å ha en egenkapital og nedbetalingsplan som er tilpasset fremtidige boligplaner. Dette er og bør fortsatt være et sentralt tema i rådgivningssamtalen mellom banken og kunden.

Finans Norge har ved gjentatte anledninger pekt på at det er stor mangel på den type boliger som de yngste etterspør, og at det er viktig med gode ordninger for å stimulere unge mennesker til boligsparing. For oss er dette mer relevante tiltak enn Kjetil Staalesens forslag.