Alt vi kan mot brann

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Alt vi kan mot brann

På FNs eldredag 1. oktober lanseres en felles nasjonal kampanje mot brann. Kampanjen har fått betegnelsen ”Alt vi kan mot brann” og Finans Norge er blant deltakerne.


Komfyrvakt

I dag er oppmerksomheten rettet spesielt mot komfyrvakt for eldre. Bakgrunnen er at eldre og pleietrengende mennesker er særlig utsatt for brann.  Svært mange branner oppstår nettopp på kjøkkenet og ved komfyren på grunn av tørrkoking.

Lokale aktiviteter

Det er lokale aktiviteter 100 steder over hele landet i dag. Både i Bergen og i Oslo ved Jernbanetorget er det informasjonskampanjer spesielt rettet mot montering av komfyrvakt. 

Nasjonal satsing

Bak den nasjonale satsingen mot brann som varer til 2020, står blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk brannbefals Landsforbund, Feiermesternes landsforening, NELFO, Finans Norge og Norsk brannvernforening.