– Skal vise hva sparebankene står for

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

– Skal vise hva sparebankene står for

Fredag 26. september er det 100 år siden Sparebankforeningen ble stiftet, og det skal ikke gå upåaktet hen. På selve stiftelsesdatoen samles 1 100 sparebankfolk og gjester til en storslått festforestilling i Den Norske Opera og Ballett i Oslo.

Ole Morten Geving, direktør i Sparebankforeningen100-årsmarkeringen skal være en nasjonal markering av den viktige rollen sparebankene har spilt, og fortsatt spiller i hverdagen til folk flest – og ikke minst for lokalt næringsliv og verdiskaping i hele landet. Vi skal fortelle historien om hvordan sparebankene har bidratt til utviklingen og moderniseringen av det norske samfunnet, sier Sparebankforeningens direktør Ole Morten Geving.

 – Jeg mener det er viktig å vise hva vi står for som lokale og regionale banker. Den viktigste sparebankverdien er å drive god bank, og utvikle samfunnet gjennom å tilby effektive finansielle tjenester. Men bredden i sparebankenes engasjement er stort også ut over det å være finansinstitusjon. Sparebankene og sparebankstiftelsene er gjennom sin gavevirksomhet en av de viktigste private premissgiverne for utvikling av kultur, idrett og frivillighet i Norge. Mange viktige og gode enkeltprosjekter realiseres med gavemidler hvert eneste år, og bidrar til å bygge gode og trygge lokalmiljø med bred aktivitet både for de unge og voksne, fremholder Geving.

Sparebanker i nesten 200 år…

– Vi skal bruke jubileet til å fortelle hva sparebankene har bidratt med helt siden den første sparebanken, Christiania Sparebank, ble etablert i 1822 og fram til i dag. I snart 200 år har sparebankene vært den viktigste drivkraften i folks økonomiske hverdag. Sparebankene har gitt folk både et godt sparetilbud, slik at de kan møte økonomiske utfordringer, og muligheten til å realisere sine drømmer.

Sparebankene har også vært bidragsyter til lokalsamfunnets selvstyre, selvfinansiering og lokal/regional utvikling.

Et desentralisert norskbasert bankvesen er en like moderne idé i dag som for 190 år siden. Grunnideen bak sparebankene er den samme, selv om samfunnet og behov­ene er endret. Styrken i norsk bankvesen ligger i et stort mangfold i næringen. I et land med mer enn 120 banker, blir konkurransen tøff i alle deler av landet. Små, lokale sparebanker, større regionbanker og store banker som opererer på tvers av landegrensene, har utfordret hverandre daglig og skapt verdens mest moderne og robuste banksystem. Dette er et viktig bidrag til at Norge har klart seg bra gjennom finanskrisen, men også en avgjørende faktor for fortsatt vekst og økt verdiskaping i Norge, sier Ole Morten Geving.

I fremste rekke

– Det å være sparebank har vist seg å være en veldig god «forretningsidé». Selv om mange «forståsegpåere» ofte har dømt sparebankene – og særlig de små og mellomstore – nord og ned, har det vist seg at disse bankene drives godt, er solide og sjelden får alvorlige problemer. Hundre år etter at Sparebankforeningen ble stiftet, står sparebankene sterkere enn noen gang, fremholder Ole Morten Geving.

Gjort store ting sammen

– For oss er det viktig å fortelle at sparebanker over lang tid har vært blant de aller fremste når det gjelder å ta i bruk nye teknologi. Mot slutten på 1960-tallet etablerte man sin egen datasentral, Fellesdata, som var langt fremme i utviklingen av tjenester for sparebankene. Sparebankenes samarbeid rundt Fellesdata gjorde at sparebankene på et tidlig tidspunkt kunne tilby sine kunder kortløsninger for bruk av minibank, betaling på bensinstasjoner og etter hvert i stort sett alle deler av næringslivet.

Utviklingen av nye teknologiske løsninger førte til at en sparebank på Hamar var først ute med å gjennomføre betalinger over internett. Sparebankene har altså vært og er i fremste rekke når det gjelder å utvikle nye teknologiske løsninger som både kunder og bank har stor nytte av, sier Ole Morten Geving.

Næringslivsbanker

Små og mellomstore bedrifter over hele landet har i stor grad fått mulighet til å etablere og utvikle seg takket være et godt samarbeid med den lokale/regionale sparebanken. Sparebankene har tradisjon for å ta ansvar for det samfunnet de er en del av, og det er en oppgave som også i dag tas på alvor og som også vil være viktig for sparebankene i fremtiden, sier Ole Morten Geving.

Næringen står overfor mange og store utfordringer. Regulatoriske endringer og teknologiske skift. Endrede kundepreferanser og økt konkurranse.

Sparebankene må ta grep om vår egen framtid, og vi må utvikle våre virksomheter og våre banker slik at sparebanker også i framtiden gjør en forskjell. Ikke fordi sparebank er et mål i seg selv, men fordi vi er et middel for en positiv samfunnsutvikling. Sparebankideen har levd og virket godt i snart 200 år, både fordi det er en knakende god samfunnsidé, men også en utrolig god forretningsidé. Dét er imidlertid ingen garanti for at vi vil leve videre hvis vi ikke utvikler oss i den retning den moderne kunde forventer av sin bank. Sparebankideen må gis relevant innhold for den tid vi lever i. Det fordrer en livskraftig, idémessig og prinsipiell meningsutveksling. Her har vi i næringen, både administrative og tillitsvalgte ledere, fortsatt en del å gå på, avslutter Geving.