09

Gå til hovedinnhold

09

Alt vi kan mot brann

På FNs eldredag 1. oktober lanseres en felles nasjonal kampanje mot brann. Kampanjen har fått betegnelsen ”Alt vi kan mot brann” og Finans Norge er blant deltakerne.

Flere utforkjøringsulykker

Pressemelding:  Det blir stadig flere utforkjøringsulykker og eneulykker på norske veier.  Det viser Finans Norges trafikkstatistikk for de siste ti årene. 

Syndflod på gang

Det har gjennom flere år vært en foruroligende økning i skader forårsaket av vann på ville veier. Forsikringsselskapene i Norden må trolig forberede seg på at denne trenden vedvarer. Antall registrerte vannskader på bygninger, infrastruktur og arealer har økt med drøyt ti prosent i Norge i løpet av siste tiårsperiode. De tilhørende erstatningene har samtidig økt med nesten 5...

Kan forsikringsdata bidra til et mer robust samfunn?

Kan forsikringsselskapene ved å tilby kommunene skadeforsikringsdata bidra til en mer robust arealplanlegg og bedre prioriteringer i kommunene? Kan dette gi tilpasninger slik at innbyggerne slipper å oppleve tilbakeslag av vann eller kloakk i kjelleren, eller at huset blir ødelagt av flom og skred? Et pilotprosjekt som Finans Norge nylig avsluttet viser at dataene kan være...

Støtter endringer i reglene om midlertidig ansettelse

Arbeids- og sosialdepartementet sendte før sommeren på høring forslag til endringer i reglene om midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Det foreslås blant annet en generell adgang til å ansette midlertidig i 9 eller 12 måneder i kombinasjon med begrensninger for å hindre misbruk.

BankID 2.0 uten Java lansert

BankID 2.0 uten Java er klar. Nå er det opp til nettbanker og andre nettsteder å slippe kundene inn på den nye løsningen.

Lave rentemarginer på tross av kapitalkrav

I gårsdagens VG 22. september gikk LO-leder Gerd Kristiansen og Peter Batta fra Huseiernes Landsforbund ut og krevde rentenedsettelse fra bankene. Bakgrunnen er at norske banker tjente 27 mrd kroner før skatt i første halvår 2014. Faktum er at bankenes marg...

Sparebank-jubileum

I snart 200 år har sparebankene i Norge delt ut sitt overskudd til gode formål i lokalsamfunnene, og i år er det 100 år siden Sparebankforeningen ble etablert. Denne uken skal dette markeres med både festforestilling i Operaen og tv-kampanjen ”Hva bruker du...

Praktverk om sparebankene

I forbindelse med Sparebankforeningens 100-årsjubileum er det gitt ut et praktverk av en bok om sparebankene i Norge 1822 – 2014. Ifølge forlagets omtale av ”Forandring og forankring” møter vi både idealistiske, forsiktige og dumdristige bankfolk, store sei...

Sparebankbladet på nett

Sparebankbladet kommer på nett i oktober. Det er Sparebankforeningens styre som har bestemt at septemberutgaven var den siste på papir. Sparebankbladet blir nå et elektronisk magasin og distribueres via internett. 

Må ha tettere kontakt mellom skole og arbeidsliv

I en undersøkelse svarer hele 53 prosent av unge i alderen 18-24 år at de er uenige i at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir de god innsikt i hva arbeidsgiver krever av arbeidstakere. Like mange svarer at de ikke fikk god veiledning fra sin...

Anders Langset, Norsk Studentorganisasjon, Ina Danielsen, student og Lene Håkonsen, tidligere BI-student

Uendret sykefravær i finans

Nye tall fra SSB viser at sykefraværet er tilnærmet uendret i Norge de seneste to årene. Vi ser tilsvarende stabilt fravær blant medlemmene i Finans Norge samlet. Men mens fraværet har gått ned i bank, har det økt i forsikring.

Får samme overgangsregler som Europa

Pressemelding:  Norske forsikringsselskap får i utgangspunktet benytte de samme overgangsregler og unntak fra de nye solvensreglene som sine europeiske konkurrenter. – Vi er tilfreds med at Finanstilsynet bruker sin nasjonale handlefrihet, på lik linje med resten av Europa. Dette er en viktig avklaring, og tiltak som vil kunne få stor effekt på robustheten til pensjonsordnin...

Kortbruk når nye høyder

Pressemelding:  Tall fra Nets og Finans Norge viser at det igjen ble satt ny rekord i kortbruk. Bare i august ble betalingskortene benyttet 138,3 millioner ganger, en økning på 6,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Til nå i år er det utført mer e...

Forsikring omfattes ikke

Forsikring omfattes for øyeblikket ikke av sanksjonene mot Russland. Det slår Utenriksdepartementet fast overfor Finans Norge. Les Finans Norges rundskriv til medlemsbedriftene om saken

Bankene er der de skal være

I Dagsavisen mandag 25. august, under overskriften ”hvor er bankene”, tar Kjetil Staalesen til orde for at bankene bør ta større risiko i boligmarkedet. Han mener bankene bør utstede en garanti for at lånet aldri vil overstige boligens salgsverdi, og dessut...

I dag slippes fripolisene fri

Pressemelding:  Fra 1. september 2014 får mange eiere av fripoliser mulighet til å velge hvordan alderspensjonsdelen av fripolisen kan investeres. Dette er et komplisert valg, som kan ha store konsekvenser for din fremtidige pensjon. Finansnæringen setter derfor nå strenge krav til de som skal gi deg råd om hva du bør gjøre.