Stadig flere over på innskuddspensjon i privat sektor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stadig flere over på innskuddspensjon i privat sektor

Brutto forfalt premie for innskuddspensjon (LOI) øker stadig og utgjør nå 43 prosent av brutto forfalt premie for kollektiv pensjon i privat sektor. Premien for kommunal kollektiv pensjon utgjør 52 prosent av samlet premie for alle kollektive pensjonsordninger blant Finans Norges medlemmer.  

Samlede premier for innskuddspensjon (LOI) har økt med 13 prosent i forhold til samme periode i fjor. Tatt i betraktning størrelsen på nytegning innenfor innskuddspensjon, tyder det på at mange har økt sine satser i eksisterende ordninger.

Finans Norge vil hente inn utdypende informasjon om hva slags innskuddssatser som er valgt i privat sektor.

Samlet forpliktelse for innskuddsbaserte ordninger er nå på 108 milliarder, herav 31 milliarder for pensjonskapitalbevis. 

Forpliktelser for ytelsespensjon utgjør per 2. kvartal 2014 345 milliarder kroner, noe som er en økning på fem prosent fra i fjor. Av disse utgjør fripoliser 198 milliarder kroner.

Fra 1. september 2014 vil det være mulig å konvertere sine fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Statistikken per 3. kvartal 2014 vil også vise forpliktelsene for fripoliser med investeringsvalg.

Forpliktelsen for kommunal kollektiv pensjon er i underkant av 426 milliarder kroner.