Restriksjoner mot Russland

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Restriksjoner mot Russland

Finans Norge ble onsdag informert av Nærings- og fiskeridepartementet om innføring av restriksjoner mot Russland som følge av situasjonen i Ukraina, og hvilke tiltak som er pålagt finansnæringen i den forbindelse.

Tiltakene er omfattende og gjelder blant annet forbud mot å yte lån og kreditt og frys av finansielle midler for en nærmere definert gruppe av personer og enheter. Dette pålegger finansnæringen krav om implementering og gjennomføring av omfattende tiltak.

UD er ansvarlig for tiltakenes utforming og implementering i Norge. NFD er ansvarlig for de næringspolitiske konsekvensene av tiltakene.

I møtet beskrev de enkelte berørte næringer utfordringer knyttet til implementering og etterlevelse av tiltakene. Idar Kreutzer presiserte at norske finansinstitusjoner har bred erfaring med praktisering av internasjonale sanksjoner. Det gir gode forutsetninger for næringens håndtering av de nye tiltakene. Kreutzer understreket imidlertid at det vil innebære store utfordringer for næringen både når det gjelder næringens behov for tilgang til informasjon ved identifisering av juridiske og fysiske personer knyttet til transaksjoner og aktiva, samt til den generelle tolkningen av kravene i forskriften.

UD informerte om at det pågår et arbeid for å avklare tolkningsspørsmål og andre spørsmål ved implementeringen og etterlevelsen av kravene i forskriften.

Finans Norge vil følge utviklingen og fortløpende holde næringen orientert via medlemssidene på www.fno.no.

Ytterligere informasjon

  • Næringslivsseksjonen i UD har en servicetelefon (23 95 10 50) som hjelper til med tolkning av regelverket.
  • Generell informasjon om tiltakene finnes på www.eksportkontroll.no. Der finnes det også et søknadsskjema for konkrete eksportsaker som likevel skal kunne gjennomføres.