Rekordhøye brannerstatninger hittil i år

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rekordhøye brannerstatninger hittil i år

Pressemelding: Brannerstatningene i private boliger og hytter er rekordhøye for første halvår, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene økte med 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 1,5 milliarder kroner. 

(foto: If)

– Storbrannene i Lærdal og Flatanger i januar ga alene rundt 300 millioner kroner i erstatninger og forklarer mye av den store økningen i brannerstatningene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. 

Selv om vinteren tradisjonelt er verst når det gjelder brann, er det sjelden at storbranner med så store materielle skader kommer så tett.

Flere hyttebranner

Mange branner i hytter og fritidsboliger trekker skade- og erstatningstallene opp.
Erstatningsutbetalingene etter brann og branntilløp i hytter og fritidsboliger er på rundt 200 millioner kroner etter de første seks månedene av 2014. Dette er dobbelt så mye som året før. Mye av økningen er relatert til storbrannene i Lærdal og Flatanger.

Elektrisk årsak

I svært mange branner her i landet er brannårsaken ukjent. Men der hvor brannårsaken er kjent, er det opp mot halvparten som skyldes feil ved det elektriske anlegget, eller skyldes feil bruk av elektrisk utstyr.

– Kontroll av det elektriske anlegget er viktig. Bruk sertifisert kontrollør og få sjekket huset ditt, sier Neverdal.

Lynskader

Lyn fører som regel ikke til brann, men kan gjøre stor skade på elektriske apparater og utstyr. Slike skader inngår også i brannerstatningene.

– Vi har hatt svært mange lynskader i august i år. Vanligvis fører ikke lyn til store materielle skader, men i de verste tilfellene blir det brann i boligen, sier Neverdal.

Lynskadene hittil i august vil trolig trekke skadetallene for året som helhet opp. Bare i løpet av noen få dager i begynnelsen av måneden ble det registrert flere tusen lynskader.

Etter første halvår av 2014 registrerte forsikringsselskapene 20 prosent flere lynskader enn i samme periode i 2013.