Regjeringen gir 240 000 kroner til utvikling av ØkonomilAppen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regjeringen gir 240 000 kroner til utvikling av ØkonomilAppen

PRESSEMELDING: Statsråd Solveig Horne i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har i dag gitt Finans Norge 240 000 kroner til utvikling av en mobilapplikasjon for unge voksne om personlig økonomi – ØkonomilAppen. Appen skal være et bidrag for å bedre opplæringen i personlig økonomi i skolen og inspirere de unge til å tilegne seg kunnskap selv. ØkonomilAppen utvikles i samarbeid med Forbrukerombudet.

Horne åpnet i dag Finans Norges årlige skolekonferanse, og kunne samtidig fortelle om de tildelte midlene.

– Finans Norge gjennomfører i samarbeid med næringen en rekke tiltak, særlig rettet mot barn og unge, for å øke kunnskapsnivået om personlig økonomi. Utviklingen av en app som kan inspirere de unge til å tilegne seg kunnskap selv, er et slikt tiltak og vi er glad for at departementet støtter dette arbeidet, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Utviklingen av ØkonomilAppen er et samarbeid mellom Finans Norge og Forbrukerombudet.

– Barn og ungdom utsettes for mange fristelser, også før de fyller 18. Det er fort gjort å handle litt for mye på kreditt, spesielt på nett. Hvis man legger seg til dårlige vaner allerede i ung alder, kan det få store konsekvenser for økonomien senere i livet. Derfor er det viktig med god opplæring i personlig økonomi. Vi håper ØkonomilAppen kan inspirere de unge til å lære seg mer og dermed blir bedre i stand til å håndtere egen økonomi, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Arbeidet med å utvikle ØkonomilAppen for unge voksne forbrukere viderefører et godt og konstruktivt samarbeid mellom Forbrukerombudet som en offentlig tilsynsmyndighet og Finans Norge som en interesseorganisasjon.

Målet er at ØkonomilAppen skal:

  • Gi de unge inspirasjon til å tilegne seg viktig basiskunnskap om personlig økonomi og smart økonomistyring
  • Danne grunnlag for dialog mellom unge voksne kunder og bankrådgiverne og for undervisning i skolen
  • Være grunnlag for diskusjon mellom foreldre og ungdom/unge voksne