Nye norske kapitalkrav burde fulgt EU-regelverket

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye norske kapitalkrav burde fulgt EU-regelverket

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i flere forskrifter om kapitalkrav til banker og verdipapirforetak. Endringene har bakgrunn i den globale kapitalkravsreformen som EU har gjennomført, og som vil få virkning i Norge som del av EØS-avtalen.

 – Finansnæringen er tilfreds med at Finansdepartementet har tatt hensyn til enkelte av de synspunkter som næringen fremmet i høringsrunden. Dette gjelder spesielt behovet for overgangsregler og endelig klargjøring av hvilke instrumenter som defineres som ren kjernekapital, sier administrerende direktør i Finans Norge,  Idar Kreutzer.

 – Vi hadde imidlertid håpet at Finansdepartementet ville fastsette et regelverk som harmonerer med EUs regler. Departementets konklusjon om ikke å gi lempeligere regulering av kreditt til små og mellomstore bedrifter, er ikke i harmoni med EU-reglene og må gjøres til gjenstand for en ny og bredere diskusjon.  For store norske banker med kredittengasjementer i utlandet skaper de nye norske reglene konkurransevridende effekter som kunne vært unngått, understreker Kreutzer.

– Finans Norge la i sin høringsuttalelse vekt på at både markedsmessige forhold og behovet for forutsigbare rammebetingelser tilsier at norsk regelverk utformes i harmoni med EU-regelverket allerede nå, sier Idar Kreutzer.