Lavere gjeldsvekst i husholdningene

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt videre fra 5,5 i mai til 5,4 prosent i juni, ifølge statistikk fra SSB. Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene økte svakt, mens husholdningenes gjeldsvekst falt med 0,2 prosentpoeng til 6,5 prosent.

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak økte svakt fra 2,8 prosent i mail til 2,9 prosent i juni. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 463 milliarder kroner ved utgangen av april.

Avtakende gjeldsvekst for husholdningene

Kredittveksten til husholdningene på tolvmåneders basis falt med 0,2 prosentpoeng til 6,5 prosent i juni. Husholdningenes bruttogjeld var 2 633 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 603 milliarder kroner i juni. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak steg fra 3,7 prosent i mai til 3,8 prosent i juni. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet er det fremdeles høy, men avtakende vekst. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var på 11,9 prosent frem til utgangen av juni, en reduksjon fra veksten i mai på 13,7 år prosent.