Gi ungdomskoleelever økonomifag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gi ungdomskoleelever økonomifag

Pressemelding: – Personlig økonomi bør innføres som eget fag i ungdomsskolen. Det vil gi vår ungdom en mye bedre start på voksenlivet, og spare dem for økonomiske bekymringer og feilgrep, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Han vil også ha undervisning i personlig økonomi på barnetrinnet og i videregående skole. 

Dagens unge har en mer komplisert økonomi å forholde seg til. Samtidig er kunnskapsnivået på vei nedover. Det resulterer i en økning i betalingsanmerkninger, inkassosaker, og økonomiske utfordringer senere i livet, hevder Finans Norge. Det er ikke tilstrekkelig med frivillig undervisning i skolen, eller å si at dette er foreldrenes ansvar. 

– Dessverre er lave økonomikunnskaper noe som gjerne videreføres fra foreldre til barn. De med ressurssterke foreldre klarer seg alltid bra, men for de fleste er det en stor fordel å slippe å lære av egne feil, hvis man kan gjøre de riktige valgene første gangen. Dessuten ser vi i skolen at mange lærere har vanskelig å finne tid til å prioritere denne undervisningen, og at de også har lite undervisningsmateriell å benytte, sier Kreutzer. 

Finans Norge lanserte onsdag kravet om personlig økonomi i skolen på sin årlige skolekonferanse. 

Det bør etableres et eget fag på ungdomstrinnet som omhandler personlig økonomi og både i barneskolen og i videregående skole bør det undervises i personlig økonomi i tilknytning til andre fag. 

Sammen med ansatte i finansnæringen over hele landet, arbeider Finans Norge allerede med å gi ungdom undervisning i personlig økonomi. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap fikk 18.000 elever i ungdomsskolen undervisning i 2013. Kreutzer mener dette er med på å bidra, men at det ikke er tilstrekkelig. 

– Vi rekker bare over 1/3 av et årskull per år. Dette er noe alle trenger, sier han og fortsetter: 

– Vi har sterk støtte for vårt syn, blant annet fra Forbrukerombudet. Jeg håper regjeringen vil se på dette i forbindelse med fremtidige læreplaner. Det vil være en god investering, sier Kreutzer.