Førerkort i økonomiforståelse?

Gå til hovedinnhold

Førerkort i økonomiforståelse?

Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakons VIIs gt. 9 i Oslo
Tid: kl 9.30-15.30  
Dato: onsdag 20.august 2014

Kl. 09.30 
Åpning

Statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  

Kl. 09.50 
Prisutdeling: Vinneren av finansstafetten 2014
Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge og Anne Kathrine Slungård, adm. direktør i Ungt Entreprenørskap Norge
Beste finansbedrift 2013/2014 for gjennomføring av ”En dag i skolen”.

Kl. 10.05 
Økonomiske fallgruver for ungdom – slik vi ser det
Gry Nergård, forbrukerombud

Kl. 10.15 
Mer personlig økonomi i skolen
Idar Kreutzer
Finans Norge mener at personlig økonomi bør få en større plass i læreplanene og bli et eget fag i ungdomsskolen

Kl. 10.35 
Entreprenørskap i utdanningen
Anne Kathrine Slungård
Hvilke muligheter gir entreprenørskap for finansnæringen?

Kl. 10.45 
Personlig økonomi i et CMS-perspektiv (Career Management Skills)
Knut Manskow, karriererådgiver ved Hauketo skole
Hvilke nødvendige ferdigheter i personlig økonomi trenger man for å håndtere ulike overgangsfaser i livet?

Kl. 11.00 
Mer personlig økonomi i skolen – muligheter og begrensninger
Samtale mellom Anne Kathrine Slungård, Gry Nergård, Idar Kreutzer og Knut Manskow
Ordstyrer: Jan Erik Fåne, direktør kommunikasjon og samfunn i Finans Norge

Kl. 11.30 
Lunsj

Kl. 12.30 
Hvordan kan din bank bruke Økonomilappen?
Nina Skalleberg, kommunikasjonsrådgiver i Finans Norge og Hilde E. Johansen, fagsjef i Finans Norge

Hvilke muligheter gir verktøyene på www.fno.no for opplæring og dialog med ungdom?

Kl. 13.00 
Slik bruker vi Økonomilappen overfor ungdom
Helle Christoffersen, rådgiver i DNB

Kl. 13.15 
Nye muligheter med ØkonomilAppen
Ann Håkonsen, kommunikasjonssjef i Finans Norge og Hilde E. Johansen
Økonomilappen skal utviklers til en mobilapplikasjon: innhold og bruksområder

Paneldiskusjon

  • Viktor Vang, samfunnskontakt i Sparebanken Narvik,
  • Gunn Aase Moldestad, fagsjef i Sparebanken Sogn og Fjordane
  • Sverre I. Pedersen, kredittsjef i Bank2,
  • Maria Setsaas, ungdomsøkonom i Danske Bank,
  • Tore Slettvold, markedssjef i Sparebanken Hedmark

Kl. 14.00 
Pause

Kl. 14.15 
Boligetablering for unge – nye regler, ny praksis?
Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge

Effekter av endring i egenkapitalkravet
Marianne Håkonsen, student ved Handelshøyskolen BI

Kommentarer fra et par banker

Kl. 15.00 
Hvordan jobber vi med ungdom
Marte Snorroeggen, leder i MOT Norge
Presentasjon av MOT og samarbeidsavtalen med Finans Norge

Kl. 15.30 
Slutt

Påmelding