08

Gå til hovedinnhold

08

Godt i gang med kapitaloppbygging

Alle norske banker hadde ren kjernekapitaldekning over kravene som gjelder fra 1. juli 2014. Det viser Finanstilsynets oppsummering av bankenes halvårsresultater. – Svært lave utlånstap i norske banker har bidratt til gode resultater, og legger et godt grunnlag for fortsatt nødvendig styrking av soliditeten, uten at dette har negative konsekvenser for normal kredittgiving,...

Kartlegger utfordringer med Russlands-sanksjoner

Finans Norge har satt ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge medlemsbedriftenes utfordringer med å forholde seg til sanksjonene mot Russland. Det er også samtaler med Utenriksdepartementet om nærmere klargjøring av omfang og definisjoner i forskriften om restriktive tiltak mot Russland.

Rekordhøye brannerstatninger hittil i år

Pressemelding:  Brannerstatningene i private boliger og hytter er rekordhøye for første halvår, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene økte med 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 1,5 milliarder kroner. 

Stadig flere over på innskuddspensjon i privat sektor

Brutto forfalt premie for innskuddspensjon (LOI) øker stadig og utgjør nå 43 prosent av brutto forfalt premie for kollektiv pensjon i privat sektor. Premien for kommunal kollektiv pensjon utgjør 52 prosent av samlet premie for alle kollektive pensjonsordninger blant Finans Norges medlemmer.  

Nordmenn har aldri vært sterkere i troen på egen økonomi

Pressemelding: Troen på egen økonomi neste år er nå den høyeste som noensinne er målt i Forventningsbarometerets drøyt 20-årige historie, viser tall for 3. kvartal. Samtidig ligger spareviljen på et høyt nivå. – Det kan virke paradoksalt at spareviljen er s...

Nye norske kapitalkrav burde fulgt EU-regelverket

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i flere forskrifter om kapitalkrav til banker og verdipapirforetak. Endringene har bakgrunn i den globale kapitalkravsreformen som EU har gjennomført, og som vil få virkning i Norge som del av EØS-avtalen.

Endrede bonusregler

I kapitalkravsdirektivet CRD IV er det innført nye bonusregler for finanssektoren. For å gjennomføre direktivkravene har Finansdepartementet i dag fastsatt disse endringene i forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Flere båtulykker og mer tyveri

Pressemelding:  Svært mange skader på fritidsbåt er meldt til forsikringsselskapene første halvår i år. Erstatningene har økt med til sammen 32 prosent fra første halvår i fjor, mens det er meldt 40 prosent flere skader, viser tall fra Finans Norge. 

Restriksjoner mot Russland

Finans Norge ble onsdag informert av Nærings- og fiskeridepartementet om innføring av restriksjoner mot Russland som følge av situasjonen i Ukraina, og hvilke tiltak som er pålagt finansnæringen i den forbindelse.

FATCA-regler har trådt i kraft

Ny rapportering for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva tilhørende amerikanske kunder er nå trådt i kraft. Reglene innfører krav til identifikasjon av slike kontoer, som skal rapporteres til Skattedirektoratet. For alle nye kunder skal det heretter innhentes en egenerklæring fra kunden om skatteplikt til USA.

Gi ungdomskoleelever økonomifag

Pressemelding:  – Personlig økonomi bør innføres som eget fag i ungdomsskolen. Det vil gi vår ungdom en mye bedre start på voksenlivet, og spare dem for økonomiske bekymringer og feilgrep, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Han vil også ha undervisning i personlig økonomi på barnetrinnet og i videregående skole. 

SpareBank 1 SMN – vinner av Finansstafetten 2014

Pressemelding:  SpareBank 1 SMN stakk av med seieren i Finansstafetten 2014. Prisen tildeles for arbeidet de har gjort med Ungt Entreprenørskaps program ”Økonomi og karrierevalg”, der ungdom får opplæring i personlig økonomi. Prisen ble delt ut av adm....

Regjeringen gir 240 000 kroner til utvikling av ØkonomilAppen

PRESSEMELDING:   Statsråd Solveig Horne i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har i dag gitt Finans Norge 240 000 kroner til utvikling av en mobilapplikasjon for unge voksne om personlig økonomi – ØkonomilAppen. Appen skal være et bidrag for å bedre opplæringen i personlig økonomi i skolen og inspirere de unge til å tilegne seg kunnskap selv. ØkonomilAppen...

Øyvind Apelland tilsatt som daglig leder i BankAxept AS

Pressemelding:  Øyvind Apelland (50 år), får ansvaret for å modernisere det norske kortsystemet når han 1. oktober tiltrer som daglig leder i BankAxept AS. Selskapet er bankenes nyopprettede organisasjon for videreutvikling av det nasjonale kortsystemet BankAxept.

Nesten en halv million nordmenn har behandlingsforsikring

PRESSEMELDING:  Stadig flere bedrifter tegner behandlingsforsikring for sine ansatte. 437 000 nordmenn har ved utgangen av juni 2014 en eller annen form for helseforsikring, ifølge statistikk fra Finans Norge. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2013.

Godt besøkt finanskveld

Onsdag kveld inviterte Finansforbundet og Finans Norge til uformell samling og debatt i Sparebanken Sør sine lokaler i Arendal, og arrangementet ble virkelig vellykket. Over 80 deltagere koste seg med debatt om finansnæringen, hyggelig musikk og god mat og...

Norske bankkunder fornøyde

Finans Norge og Finansforbundet har i forbindelse med Arendalsuka invitert til debatt om hva vi skal med finansnæringen. Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet har som et innspill til debatten forsøkt å starte en debatt om forbrukertilfredshet med banktjenester. Han bruker en EU-undersøkelse som viser at folk er misfornøyd med bankene, men unnlater å nevne at den samme...

Ny rekord i antall kortkjøp

Tall fra Nets og Finans Norge viser at vi brukte betalingskortene våre 137,2 millioner ganger i juli, en vekst på 9,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Aldri før er betalingskortene benyttet så mange ganger i løpet av en måned.

Større lynskader

Pressemelding:  Forsikringsselskapene har registrert 20 prosent flere lynskader etter første halvår av 2014, sammenlignet med samme periode i 2013. Det var 1800 materielle skader etter lyn de første seks månedene i år mot 1500 året før, viser tall fra Finan...