Uklokt og kortsiktig

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uklokt og kortsiktig

Pappapermisjon er en integrert del av arbeidsforholdet i finansnæringen. De holdningene som enkelte i meglernæringen uttrykker i tilknytning til pappapermisjon er både uklokt og kortsiktig, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Kreutzer mener det er viktig å understreke at historiene som er fremkommet i Dagens Næringsliv de siste dagene er hentet fra meglerbransjen.

– Det relativt få sysselsatte i meglernæringen og den er sånn sett ikke representativ for finansnæringen, sier han i et intervju med DN. 

Bank- og forsikring sysselsetter det store flertallet av finansmedarbeidere i Norge – om lag 50.000 personer. Der er avtalene klare og praksisen entydig: Pappapermisjon er en integrert del av arbeidsforholdet, sier Finans Norge-sjefen.

Ønsker flere kvinner

Kreutzer har lite til overs for sjefer som tilbyr bonus til ansatte som ikke tar pappapermisjon.

Det er kjent fra tidligere at noen virksomheter ikke følger opp dette regelverket på vanlig måte. Jeg tror det er en uklok og kortsiktig strategi. Jeg er ganske sikker på at dette er en enveiskjørt gate. Dette vil påvirke rekrutteringen av kvinner til bedriften, sier han.

Kreutzer sier han tror at intellekt, arbeidsinnsats og ambisjon er likt fordelt mellom kjønnene, og at næringen derfor står seg på å sikre et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag.

Kulturutfordring

Med bakgrunn i eksemplene DN har hentet frem, mener Kreutzer meglerbransjen nå selv må ta tak i problemet.

Dette er en kulturutfordring i ledelsen. Det er ledelsens ansvar å legge til rette for at dette fungerer godt, sier han til DN. Han mener det er god balanse mellom kvinner og menn i norsk finansnæring.

– Vi ser også en økning i kvinnelige ledere og mange virksomheter har et mål om 40 prosent kvinnelige ledere i finansnæringen. I deler av næringen, for eksempel meglerbransjen, er det nok fremdeles et mannsdominert inntrykk, uttaler han.

Ikke modent

Faksimile fra Dagsavisen 19.september 2013Finans Norge har tidligere gått ut og vært skeptisk til reduksjonen av fedrekvoten fra 14 til 10 uker for barn som er født 1. juli 2014 eller senere.

I prinsippet er det riktig at familiene selv skal velge og finne ut hva som er hensiktsmessig. I praksis har det imidlertid vist seg at arbeidsmarkedet ikke har vært modent for å lette på dette. Derfor har vi gått inn for at man avventer en oppmykning av fedrekvoten, sier han.

Av samme årsak er han imot forslaget til familie- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) om at foreldre skal kunne overføre permisjon fra den ene til den andre uten dokumentasjon, kontroll eller sanksjoner.

I prinsippet er vi enige i fleksibiliteten, men vi tror ikke arbeidsmarkedet er modent for det i dag, sier Kreutzer.

 

Faksimile fra Dagsavisen 19. september i fjor