Redusert sykefravær i bank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert sykefravær i bank

Statistikk fra SSB viser at det legemeldte sykefraværet innen bankvirksomhet var merkbart lavere i 1. kvartal 2014 enn i samme periode året før. Samtidig økte fraværet litt blant andre medlemsvirksomheter i Finans Norge. Samlet sett falt det legemeldte sykefraværet blant Finans Norges medlemsvirksomheter om lag som i samfunnet ellers.

Det legemeldte sykefraværet i Finans Norges medlemsvirksomheter var 4,0 prosent i 1. kvartal 2014. Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn i samme kvartal året før. Nedgangen gjelder både kvinner og menn. Dette speiler utviklingen i landet som helhet i samme periode.

Fravær etter kjønn

Mens det legemeldte fraværet falt innen bankvirksomhet i de to kvartalene fra 3. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, økte fraværet for medlemmer innen forsikring og annen type virksomhet i samme periode. I 1. kvartal 2014 var sykefraværet noe lavere i bank og litt høyere hos andre medlemmer i Finans Norge, sammenlignet med samme periode året før.

Fravær etter virksomhetstype