Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert med nyheter fra finansnæringen. Finansrett nr. 59 omfatter 85 artikler innen både bank, forsikring og verdipapirområdet. 

Artiklene omhandler bl.a. proposisjon til ny finansforetakslov, samleproposisjon på finansområdet, forskrifter til gjennomføring av CRD IV, konkurransen i bankmarkedet, gjennomføring av solvens II, ny lov om alternative investeringsfond og Finans Norges juristseminar. Det er også en rekke artikler om siste nytt i EU, herunder omtale av nytt innskuddsdirektiv og nytt krisehåndteringsdirektiv. Finansrett er forbeholdt ansatte i medlemsbedriftene og betalende abonnenter.

Gå til Finansrett