Ny statistikk for yrkesskade (DAYSY)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ny statistikk for yrkesskade (DAYSY)

Antall meldte yrkesulykker har stabilisert seg, men ny årsaksstatistikk for yrkesskader (DAYSY) fra Finans Norge viser noen færre meldte skader i 2012 enn tidligere år. Samlet for perioden 1991-2012 utgjør sykdomssakene bare 14 prosent av alle meldte yrkesskader, mens de utgjør 19 prosent av de totale erstatningene.
DAYSY-registeret inneholder yrkesskader - antall skader og erstatningsbeløp - og sier noe om årsak og type skade innenfor ulike næringer og yrkesgrupper. 

Formålet med DAYSY-registeret innenfor yrkesskadeforsikring er å gi kunnskap om hvilke prosesser som leder fram til ulykke og sykdom. Slik kan en komme fram til effektive skadeforebyggende tiltak.