Ny statistikk for yrkesskade (DAYSY)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny statistikk for yrkesskade (DAYSY)

Antall meldte yrkesulykker har stabilisert seg, men ny årsaksstatistikk for yrkesskader (DAYSY) fra Finans Norge viser noen færre meldte skader i 2012 enn tidligere år. Samlet for perioden 1991-2012 utgjør sykdomssakene bare 14 prosent av alle meldte yrkesskader, mens de utgjør 19 prosent av de totale erstatningene.
DAYSY-registeret inneholder yrkesskader - antall skader og erstatningsbeløp - og sier noe om årsak og type skade innenfor ulike næringer og yrkesgrupper. 

Formålet med DAYSY-registeret innenfor yrkesskadeforsikring er å gi kunnskap om hvilke prosesser som leder fram til ulykke og sykdom. Slik kan en komme fram til effektive skadeforebyggende tiltak.