250 skader etter flommen i Lillehammer-området

Gå til hovedinnhold
Publisert:

250 skader etter flommen i Lillehammer-området

Til nå har forsikringsselskapene fått inn rundt 250 skademeldinger etter flommen i Lillehammer-området. Erstatningene anslås så langt til rundt 20 millioner kroner.

-Tallet ventes å øke noe, ettersom mange nok er på ferie og ikke har fått meldt skaden. Vi oppfordrer de som har fått skader til å ta snarlig kontakt med sitt forsikringsselskap, slik at skaden kan takseres og erstatningssaken påbegynnes, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge, som administrerer Norsk Naturskadepool.

De 250 skademeldingene er skader som dekkes gjennom naturskadeforsikringen. I praksis er dette bygninger, innbo og hageanlegg opp til fem mål.  

Campingvogner, båter og motorvogner dekkes ikke av naturskadeforsikringen, men av egne forsikringer. Statens Naturskadefond gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning. 

Alle med brannforsikring 

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Lovpålagt 

Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning. Maksimal erstatningsramme for en naturskadehendelse er 12,5 milliarder kroner.   

Lik premie for alle 

Premien som alle må betale er lik uansett om du bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind- eller rasutsatte områder på Vestlandet. Naturskadepremien er 0,07 promille av brannforsikringssummen. Eksempelvis vil eieren av en bolig som er forsikret for 2 millioner kroner betale 140 kroner i naturskadepremie.