07

Gå til hovedinnhold

07

Redusert sykefravær i bank

Statistikk fra SSB viser at det legemeldte sykefraværet innen bankvirksomhet var merkbart lavere i 1. kvartal 2014 enn i samme periode året før. Samtidig økte fraværet litt blant andre medlemsvirksomheter i Finans Norge. Samlet sett falt det legemeldte sykefraværet blant Finans Norges medlemsvirksomheter om lag som i samfunnet ellers.

Ny statistikk for yrkesskade (DAYSY)

Antall meldte yrkesulykker har stabilisert seg, men ny årsaksstatistikk for yrkesskader (DAYSY) fra Finans Norge viser noen færre meldte skader i 2012 enn tidligere år. Samlet for perioden 1991-2012 utgjør sykdomssakene bare 14 prosent av alle meldte yrkesskader, mens de utgjør 19 prosent av de totale erstatningene.

10 råd om fripoliser

Pressemelding:  Fra 1. september kan eierne av 800.000 fripoliser i Norge velge om de vil si fra seg den garanterte avkastningen, mot en potensielt høyere pensjon gjennom å velge investeringsprofil selv for sine pensjonsmidler. Fripoliser med investeringsvalg åpner for nye muligheter, men passer ikke nødvendigvis for alle. 

Norge mot kontantfritt samfunn

Pressemelding:  – Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn. Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi godt kan klare oss uten. Kontanthåndtering koster samfunnet det dobbelte av...

– Vil ha sparesvar i statsbudsjettet

– Regjeringen har lovet å tilrettelegge for mer sparing, og samtidig uttrykker myndighetene stadig bekymring for nordmenns låneopptak. Da er det naturlig å forvente at Regjeringen følger opp sine spareløfter i statsbudsjettet for 2015, sier administrerende...

Uklokt og kortsiktig

– Pappapermisjon er en integrert del av arbeidsforholdet i finansnæringen. De holdningene som enkelte i meglernæringen uttrykker i tilknytning til pappapermisjon er både uklokt og kortsiktig, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Kreut...

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert med nyheter fra finansnæringen. Finansrett nr. 59 omfatter 85 artikler innen både bank, forsikring og verdipapirområdet. 

Manglende nordisk harmonisering

Pressemelding:  – Det ser dessverre ikke ut som vi får noen nordisk harmonisering av hvordan en mulig økt risiko i boligmarkedet skal møtes gjennom kapitalkravene til boliglån. Dermed vil norske bankers soliditet fortsatt bli målt strengere enn utenlandske banker med tilsvarende soliditet. Det vil fortsatt være skjeve konkurransevilkår i det norske markedet, sier Idar...