Sparebankenes egenkapitalbevis oppfyller EU-krav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sparebankenes egenkapitalbevis oppfyller EU-krav

Finanstilsynet bekrefter at sparebankenes egenkapitalbevis oppfyller EU-kravene til ren kjernekapital. Finanstilsynet publiserte 26. juni 2014 en liste over de norske kapitalinstrumenter som anses å oppfylle nye EU-krav til ren kjernekapital, deriblant sparebankenes egenkapitalbevis.

– Denne avklaringen har vært  etterlengtet og fjerner uheldig usikkerhet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

– EUs nye kapitalkravregelverk er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Derfor er de norske instrumentene utelatt fra listen over rene kjernekapitalinstrumenter som det europeiske banktilsynet (EBA) nylig  publiserte. Finanstilsynet har gjennom en egen publisering funnet en god måte å håndtere dette problemet på, sier Kreutzer.