Reddet kunst for millioner etter storbrann

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Reddet kunst for millioner etter storbrann

Restverdiredning (RVR) reddet ut kunst for flere millioner kroner etter storbrannen i Stavanger onsdag 28. mai. RVR er et samarbeid mellom brannetatene og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og lignende.

Stavanger-kunstner Terry Nilssen-Love fryktet en periode at hele livsverket hans hadde gått opp i flammer, men takket være en intens innsats fra brannmannskapene i Stavanger ble svært mye reddet ut.

Finansieres av forsikringsselskapene

RVR finansieres av forsikringsselskapene i fellesskap, og har i dag avtale med 19 brannvesen som dekker totalt 367 kommuner med til sammen ca. 4,5 millioner innbyggere.

Seminar om berging av kunst

Tilfeldigvis samlet RVR troppene til et RVR-seminar uka før der nettopp berging av kunst var hovedtema.

– Berging av kunst og kulturskatter har blitt stadig viktigere og dette har derfor vært tema på RVR-samlingene både i 2013 og nå i år. I år hadde vi invitert kanskje den i landet som har best kunnskap om dette, konservator Terje Tonne. At denne kunnskapen skulle komme til nytte allerede etter noen dager er selvsagt tilfeldig, men det viser at dette er et svært aktuelt tema, sier fagsjef Ove Brandt i RVR.

Tørker i brannmannskapets gymsal

Ifølge Stavanger Aftenblad har brannvesenet i Sør-Rogaland reddet ut hundrevis av bilder fra atelieret til Terry Nilssen-Love. De lå til tørk i brannmannskapenes gymnastikksal.

– Mannskapene gjorde en kjempeinnsats i går. Jeg tror aldri vi har vært med på en restverdiredning av slike dimensjoner, sier brigadesjef Sven Kåre Hagevik til Aftenbladet.

Torsdag formiddag lå maleriene med bildesiden opp i lange rekker i gymsalen. Bildene dekker i hovedsak hele gulvet i gymsalen, skriver Stavanger Aftenblad.

Godt utstyrte biler

RVR-bilene er meget godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømforsyning, med mer.

Siden starten i 1987 er det anslått at RVR har reddet verdier for mer enn to milliarder kroner.