Positiv til å overta innkreving av årsavgiften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positiv til å overta innkreving av årsavgiften

Regjeringen har i dag foreslått å utrede om innkrevingen av årsavgiften for bil skal overtas av forsikringsselskapene. Avgiften vil omdøpes til en trafikkforsikringsavgift.
– Forsikringsselskapene er i utgangspunktet positive til forslaget, sier direktør for skadeforsikring Geir Trulserud i Finans Norge.

– Våre medlemmer har gode systemer for innkreving av bilforsikringer, og det er åpenbart en effektiviseringsgevinst å benytte disse systemene også til årsavgiften. Samtidig vil det kunne gi kundene større fleksibilitet når det gjelder betaling enn hva dagens årsavgift gir mulighet til. Vi er forberedt på å ta et ansvar for dette systemet, og går derfor inn i denne utredningen med et positivt utgangspunkt, sier Trulserud.

Han presiserer imidlertid at det forutsetter at dette ikke vil medføre økte kostnader for selskapene, og at det fordrer fleksibilitet med hensyn til når selskapene skal overføre avgiften til myndighetene.

Vi vil nå avvente utredningsarbeidet, og holde en nær dialog med Finansdepartementet om den videre prosessen, sier Trulserud.

FAKTA OM ÅRSAVGIFTEN

  • En fiskal avgift som pålegges ulike typer innenlandsregistrerte kjøretøy med tillatt totalvekt under 7 500 kg.
  • Avgiftssatsene vedtas av Stortinget hvert år og gjelder for kalenderåret (1. januar til 31. desember).
  • For biler som er registrert per 1. januar, er fristen for betaling av årsavgiften 20. mars.
  • Årsavgiften er miljødifferensiert, ved at dieseldrevne biler uten fabrikkmontert partikkelfilter betaler en høyere årsavgift enn andre biler.
  • Over 3,5 millioner krav om årsavgift sendes ut årlig.
  • Gir staten inntekter på om lag 9,7 mrd. kroner (2013)
  • Den fjerde største særavgiften (etter engangsavgiften på bil, alkoholavgifter og autodieselavgiften)
  • Kreves inn av Toll- og avgiftsetaten og Statens innkrevingssentral
  • Er den særavgiften som har de høyeste administrative kostnadene for staten