Mye eller lite?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mye eller lite?

”Å si at man setter kundens interesser først, er lett. Det er vanskeligere å gjennomføre i praksis”, hevder Trym Riksen når han i DN 4. juni går i rette med ”den etablerte delen av finansbransjen” som han mener har ”gjort lite”. Trym Riksen tar med respekt å melde feil. Dette skriver Marit Sagen Åstvedt, styreleder i Finansnæringens autorisasjonsordninger i leserinnlegg i Dagens Næringsliv torsdag 12. juni.

Mye eller lite?

av  Marit Sagen Åstvedt, styreleder i Finansnæringens autorisasjonsordninger


”Å si at man setter kundens interesser først, er lett. Det er vanskeligere å gjennomføre i praksis”, hevder Trym Riksen når han i DN 4. juni går i rette med ”den etablerte delen av finansbransjen” som han mener har ”gjort lite”.

Trym Riksen tar med respekt å melde feil. 134 finansbedrifter, herunder Riksens egen arbeidsgiver, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, har de siste fem årene lagt ned store ressurser i arbeidet med å styrke næringens rådgivningskvalitet. Med bransjestandarden God rådgivningsskikk og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) har finansnæringen profesjonalisert sin kundekontakt.  Kjernen i AFR er en omfattende praktisk prøve der kandidatene må dokumentere sin evne til å anvende kompetansen i kundemøter. Det klarer de først etter bestått kunnskapsprøve og omfattende trening der de drilles i bruk av God rådgivningsskikk og vurdering av etiske dilemmaer. 

Norske finansbedrifter står samlet bak tiltakene og erkjenner at hele næringens omdømme rammes dersom enkeltaktører ikke etterlever bransjestandardene.

”Ønsket om å ville vel må være tilstede i finans, i tillegg til kompetansen og ærlighet”. Det er dette som er grunnlaget for samfunnets tillit, skriver Trym Riksen. God rådgivningsskikk er fundert på akkurat dette synet. Bransjefellesskapet har ønsket å legge til rette for at kunden kan ta informerte og veloverveide valg.  God rådgivningsskikk skal forhindre at kunder tar beslutninger som viser seg å være uheldige. Samtidig skal det sikre et godt grunnlag for å velge produkter og tjenester som dekker de behov kunden har.

Finansnæringen driver i tillitsbransjen. Salg og rådgivning som gir næringen inntjening på kort sikt, kan vise seg ulønnsomt dersom kundens interesser ikke er ivaretatt. Grundig behovsavdekking, behovstilpassede løsninger, god håndtering av interessekonflikter og betenkningstid skal sikre at kunden opplever rådet han får som godt både i dag og senere. 
Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) har nettopp oppsummert sine første fem år.

  1. Ved årsskiftet var 8400 medarbeidere innmeldt i ordningen, og 6600 av disse ferdig autorisert. Dette er det største felles kompetanseløftet som er gjennomført i næringen.
  2. AFR og kompetansekravene er allment akseptert og godt kjent i arbeidsmarkedet. I stillingsannonser søkes det etter folk med autorisasjon. Studenter i høyere utdanning vet at de må ha autorisasjon dersom de vil arbeide som finansielle rådgivere.
  3. Norsk Kundebarometer (Norstat/Handelshøyskolen BI) viser klar fremgang når gjelder synet på næringens rådgivningskompetanse.

Kjære Trym Riksen, vi snakker her om ”den etablerte delen av finansbransjen”. Du kan ikke for alvor mene at vi gjør lite?