Marginal nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med en tidel til 5,6 prosent i april, ifølge statistikk fra SSB. Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene var uendret på 3,2 prosent etter at veksten i mars ble nedjustert. Husholdningenes gjeldsvekst, som tok seg opp sist måned for første gang siden i fjor sommer, falt minimalt i april. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 443 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 3,2 prosent i april. Dette betyr et uendret vekstnivå etter at tallet for mars ble nedjustert fra tidligere rapporterte 3,5 prosent. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 456 milliarder kroner ved utgangen av april.

Husholdningenes gjeldsvekst svakt ned

Kredittveksten til husholdningene på tolvmåneders basis var i april på 6,8 prosent, ned fra 6,9 prosent måneden før. Husholdningenes bruttogjeld var 2 602 milliarder kroner ved utgangen av mars, mot tilsvarende tall på 2 588 milliarder kroner måneden før.

Banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 569 milliarder kroner i april, en økning på 24 milliarder kroner fra forrige måned. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak ble marginalt redusert til 3,7 prosent vekst. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet er det fremdeles høy vekst. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var på 16,5 prosent frem til utgangen av april, en reduksjon fra veksten i mars på 20,2 prosent. For sertifikatgjelden var veksten 4,7 prosent i april, opp fra -5,0 prosent måneden før.