Forbud mot egenhandel i de største bankene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forbud mot egenhandel i de største bankene

EU-kommisjonen foreslo 29. januar i år en strukturreform for de største bankene i Europa. Det foreslås at egenhandel skal forbys i de største bankene, og at visse andre handelsaktiviteter, blant annet prisstillelse (såkalt market making), skal overføres til en egen juridisk enhet dersom terskelverdier overstiges.

Selv om forslaget rettes mot de største bankene, kan det ramme langt bredere som følge av økte transaksjonskostnader for ulike finansielle tjenester. De uheldige virkningene kan bli særlig sterke i små, åpne økonomier med egen valuta.

Felles nordisk-baltisk uttalelse

De nordisk-baltiske bransjeforeningene har utformet en felles uttalelse som advarer mot EU-kommisjonens forslag.

Les "Nordic baltic banks position stuctural reform june 2014"