Flere branner og vannskader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere branner og vannskader

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,9 milliarder kroner før skattekostnad for 2013. Dette er en resultatforverring på 1,1 milliarder kr i forhold til 2012. Flere branner og vannskader bidrar til resultatnedgangen. Det skriver sjefaktuar skadeforsikring Kari Mørk, Finans Norge i siste utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift. 

Les artikkelen i Nordisk Forsikringstidsskrift