Få skader etter flommen på Østlandet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Få skader etter flommen på Østlandet

De totale naturskadeerstatningene etter flommen på Østlandet anslås til mellom 15 og 25 millioner, avhengig av hvor omfattende skadene på Moelven Industrier i Trysil viser seg å være. Det totale antallet skademeldinger til forsikringsselskapene anslås å bli rundt 120.

De fleste skadene etter flommen er i Trysil og omegn.

De 120 skademeldingene er skader som dekkes gjennom naturskadeforsikringen, i praksis bygninger, innbo og hageanlegg opp til fem mål.  Campingvogner, båter og motorvogner dekkes ikke av naturskadeforsikringen, men av egne forsikringer. Statens Naturskadefond gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning.

Alle med brannforsikring 

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.   

Lovpålagt 

Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning. Maksimal erstatningsramme for en naturskadehendelse er 12,5 milliarder kroner.   

Lik premie for alle 

Premien som alle må betale er lik uansett om du bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind- eller rasutsatte områder på Vestlandet. Naturskadepremien er 0,07 promille av brannforsikringssummen. Eksempelvis vil eieren av en bolig som er forsikret for 2 millioner kroner betale 140 kroner i naturskadepremie.