Etterlyser mer ansvarlighet og bærekraft i finansfag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Etterlyser mer ansvarlighet og bærekraft i finansfag

Politikerne vil gi Statens pensjonsfond - Utland en mer bærekraftig profil. Men ved de fleste utdanningsinstitusjoner for økonomisk utdanning glimrer bærekraftige investeringer med sitt fravær i finansfagene. Det viser en undersøkelse utført av EY på oppdrag fra Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif).

Ingen av de 21 lærestedene som deltok i undersøkelsen oppgir å ha en studieretning, et fag eller en egen fagmodul i fag som er dedikert til ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet.

Ikke samsvar

– Det er ikke samsvar mellom finansbransjens økende oppmerksomhet knyttet til god selskapsstyring, miljø og sosiale forhold i investeringsvirksomheten og det som tilbys på relevante læresteder i Norge, sier Heidi Finskas, som er styreleder i Norsif.

Mange av lærestedene i kartleggingen tilbyr undervisning som er relevant for ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet, for eksempel innen etikk, miljø, samfunnsansvar og foretaksstyring. Etiske problemstillinger står ofte i sentrum i undervisningen.

– Det er veldig positivt at etikk som tema har fått gjennomslag i høyere økonomisk utdanning i Norge. Nå håper vi på den samme utviklingen for ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet, sier styreleder Finskas, og legger til:

– Det er i studentenes og bransjens interesse å ta opp også de finansielle aspektene ved ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet. Vi mener denne måten å tenke investeringer på kan skape positive samfunnsendringer, gi konkurransemessige fordeler for den enkelte aktør og løfte hele markedet.

Om ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet

  • Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet anerkjenner relevansen av miljø- og samfunnsmessige faktorer, samt selskapsstyring, for å sikre langsiktig avkastning, god risikostyring og velfungerende markeder. 
  • Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet kan være relevant for kapitalallokering, valg av aksjer, konstruering av porteføljer, aktivt eierskap og stemmegivning.