Endelig ny finansforetaklov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endelig ny finansforetaklov

– Arbeidet med å få på plass en mer moderne og samordnet finanslovgivning har tatt veldig lang tid. Det er positivt at regjeringen har fremlagt proposisjonen nå, slik at Stortinget kan starte behandlingen av denne til høsten, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Finans Norge har sluttet seg til ønsket om en ny, mer moderne og samordnet finansforetakslov.

– Det foreløpige inntrykket er at mange av elementene i loven er som forventet. Imidlertid hadde vi håpet på en oppmykning i reglene som begrenser livselskapenes eierandel i forsikringsfremmed virksomhet til 15 prosent, og som i dag gjør det vanskelig for selskapene å plassere midler i for eksempel infrastrukturprosjekter. Vi vil nå gå grundig gjennom lovforslaget, og følge behandlingen i Stortinget nøye, sier Kreutzer.