06

Gå til hovedinnhold

06

Lite investeringsvalg med fripoliser

Fra 1. september vil det bli mulig for eiere av fripoliser å konvertere disse til fripoliser med investeringsvalg. – Så lenge Finansdepartementet krever full oppreservering før konvertering, vil det i praksis si at dette ikke vil få noen virkning før om syv år, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en kommentar. Han er skuffet over at man ikke har lagt bedre til...

Rekordhøye brannerstatninger

Pressemelding:  Erstatningene er rekordhøye etter brann i private boliger og hytter etter de tre første månedene i år. Erstatningene er på 840 millioner kroner, en økning på 26 prosent sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Aldri før har brannerstatningene...

Tyveri- og innbruddserstatningene øker

Pressemelding:  Erstatningene etter innbrudd i private boliger og hytter, samt tyveri og ran er hittil i år på 112 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Det innebærer en økning på nesten 6 prosent de tre første månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Rekordmye BSU-sparing

Pressemelding:  Flere enn noen gang satte i fjor inn penger på BSU-kontoen sin. Det viser tall fra Finansbarometeret som TNS Gallup har utført for Finans Norge. 76 prosent av de som oppgir at de har Boligsparing for unge, sier at de satte inn penger på...

BankAxept når nye høyder

Pressemelding:  Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi brukte kortene våre 134,5 millioner ganger i mai, en økning på 10 prosent sammenlignet med mai i fjor. Vi handlet med kort for 48,3 milliarder kroner, en vekst på 7,6 prosent. 16. mai ble det også sa...

Rekordhøye reiseerstatninger

Pressemelding:  Erstatningene for reiseforsikring hittil i år er rekordhøye, viser tall fra Finans Norge. Erstatningsutbetalingene etter første kvartal er på nesten 540 millioner kroner, 29 prosent mer enn etter samme periode i fjor. – Særlig utgifter i forbindelse med sykdom øker, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Sparebankenes egenkapitalbevis oppfyller EU-krav

Finanstilsynet bekrefter at sparebankenes egenkapitalbevis oppfyller EU-kravene til ren kjernekapital. Finanstilsynet publiserte 26. juni 2014 en liste over de norske kapitalinstrumenter som anses å oppfylle nye EU-krav til ren kjernekapital, deriblant sparebankenes egenkapitalbevis.

Brosjyre og info-plakater om vannsikkerhet

Hos Skadeforebyggende forum finner du nå plakater med bl.a. vannvettregler – om hvordan vi skal opptre ved vannet. Du finner også andre aktuelle plakater om førstehjelp, redning og nødnumre. Last ned plakatene hos Skadebyggende forum

Hva skal vi med finansnæringen?

Under Arendals-uka i august blir det debatt om hvilken rolle finansnæringen skal ha i fremtiden. Dette arrangementet holdes onsdag 13. august hos Sparebanken Sør. Idar Kreutzer, Pål Adrian Hellman og Marianne Marthinsen deltar i diskusjonen. Kveldsarrangementet er et samarbeid mellom Finansforbundet og Finans Norge. Invitasjon til finanskvelden under Arendalsuka Se også:...

Øker pensjonsbelastningen

Finanstilsynets har i dag satt ned den maksimale beregningsrenten i livsforsikring fra 2,5 til 2,0 prosent. – Dette vil gi betydelig høyere belastning på bedrifter og kommuner for ytelsespensjoner, sier direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

Endringer i ferieloven og andre lover

Retten til å utsette ferie pga. sykdom utvides. Reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere forenkles. Dette er noen av lovendringene som trer i kraft 1. juli 2014. 

Utfordringer for pensjonssystemene i Norden

Den norske Forsikringsforening arrangerer 17. september en nordisk forsikringskonferanse i Oslo. Temaet er de demografiske utfordringene pensjonssystemene står overfor og fellestrekk og forskjeller i pensjonssystemene i de nordiske landene. Les om konferansen hos Forsikringsforeningen

Endelig ny finansforetaklov

– Arbeidet med å få på plass en mer moderne og samordnet finanslovgivning har tatt veldig lang tid. Det er positivt at regjeringen har fremlagt proposisjonen nå, slik at Stortinget kan starte behandlingen av denne til høsten, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Positiv til å overta innkreving av årsavgiften

Regjeringen har i dag foreslått å utrede om innkrevingen av årsavgiften for bil skal overtas av forsikringsselskapene. Avgiften vil omdøpes til en trafikkforsikringsavgift. – Forsikringsselskapene er i utgangspunktet positive til forslaget, sier direktør fo...

Bilverkstedet på Jaren selges

Bilskadeinstituttet AS og Bilskadeinstituttet Verksted AS er lagt ut for salg. Virksomheten som ligger på Jaren i Gran kommune har siden 70-tallet vært et viktig bidrag til å holde kontroll med kostnadene ved bilreparasjoner for norsk forsikring. I dag er det bare ordinær verkstedvirksomhet som drives. Dette ligger ikke innenfor norsk forsikrings virksomhetsområder og anlegg...

Skadestatistikken for første kvartal er nå klar

Brannerstatningene for privatmarkedet øker markant, og reiseerstatningene har også økt kraftig de første tre månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.  Last ned statistikken

Mye eller lite?

”Å si at man setter kundens interesser først, er lett. Det er vanskeligere å gjennomføre i praksis”, hevder Trym Riksen når han i DN 4. juni går i rette med ”den etablerte delen av finansbransjen” som han mener har ”gjort lite”. Trym Riksen tar med respekt å melde feil. Dette skriver Marit Sagen Åstvedt, styreleder i Finansnæringens autorisasjonsordninger i leserinnlegg i...

Flere branner og vannskader

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,9 milliarder kroner før skattekostnad for 2013. Dette er en resultatforverring på 1,1 milliarder kr i forhold til 2012. Flere branner og vannskader bidrar til resultatnedgangen. Det skriver sjefaktuar skadeforsikring Kari Mørk, Finans Norge i siste utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift. ...

Unge og eldre bilførere mest utsatt

Nye trafikkskadetall fra forsikringsselskapene, Statens Vegvesen og Statistisk Sentralbyrå (SSB) bekrefter at de yngste og de eldste bilførerne fortsatt er farligst bak rattet. Menn er generelt sterkest representert i skadestatistikken, og spesielt de yngste. Det skriver fagsjef Stein Haakonsen i Finans Norge i siste utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift. Les artikkelen i...

Skadeforsikringsdata viktig for kommunene

Forsikringsselskapenes kunnskap og data om naturskader og vannskader er svært verdifull informasjon for norske kommuner i deres planprosesser. Ved å bruke dataene kan man planlegge bedre utbygginger i områder med stor fare for klimapåvirkning og naturskader. Det sparer mange lidelser og store verdier. Det var konklusjonen da oppsummeringen av ett års pilotprosjekt ble foreta...

Få skader etter flommen på Østlandet

De totale naturskadeerstatningene etter flommen på Østlandet anslås til mellom 15 og 25 millioner, avhengig av hvor omfattende skadene på Moelven Industrier i Trysil viser seg å være. Det totale antallet skademeldinger til forsikringsselskapene anslås å bli rundt 120.

Etterlyser mer ansvarlighet og bærekraft i finansfag

Politikerne vil gi Statens pensjonsfond - Utland en mer bærekraftig profil. Men ved de fleste utdanningsinstitusjoner for økonomisk utdanning glimrer bærekraftige investeringer med sitt fravær i finansfagene. Det viser en undersøkelse utført av EY på oppdrag fra Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif).