Vil ha forsikringsplikt for ”segway”

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil ha forsikringsplikt for ”segway”

Finans Norge og Trafikkforsikringsforeningen vil ha forsikringsplikt for ”segway’s” eller selvbalanserende kjøretøy som det heter i høringsnotatet fra Samferdselsdepartementet. Ved å  unnta ”segway’s” fra forsikringsplikten i bilansvarsloven, vil man få en rekke problemer med å håndtere forsikringskundene, og ikke minst skadetilfellene som måtte oppstå. Det skriver Finans Norge og Trafikkforsikringsforeningen i en felles høringsuttalelse om saken.

SegwaySelvbalanserende kjøretøy er å betrakte som en motorvogn i bilansvarslovens forstand. Disse kjøretøyene kan i noen tilfeller føre til skader på lik linje med andre forsikringspliktige motorvogner (og som ligger til grunn for bilansvarslovens bestemmelser).

Ved forsikringsplikt sikres at førere av selvbalanserende kjøretøy likebehandles med førere av andre forsikrede motorvogner når skade inntreffer. 

Vil ikke få erstatning ved skade

– Uforsikrede motorvognførere får ikke erstatning ved skade. Ved et unntak for forsikringsplikt, vil følgelig heller ikke førere av selvbalanserende motorvogner være dekket. Videre vil et eventuelt unntak for forsikringsplikt på selvbalanserende motorvogner innebære at eiere av andre forsikringspliktige motorvogner (biler, motorsykler mv.) sponser eiere av denne motorvogngruppen, heter det bl.a. i høringsuttalelsen.