Personskadeerstatning og kapitaliseringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Personskadeerstatning og kapitaliseringsrente

Spørsmålet om endret kapitaliseringsrente vil komme opp for Høyesterett. Kapitaliseringsrenten er en viktig faktor ved fastsettelse av engangserstatninger for fremtidige tap og utgifter. Desto lavere denne renten settes jo høyere må erstatningsutbetalingen bli.

Det er drøyt 20 år siden sist dette var oppe i Høyesterett. Renten for slike erstatningsberegninger ble da fastsatt til 5 prosent. Nå argumenteres det for at renten bør være lavere.

En eventuelt endret rente vil få konsekvenser for erstatningene og følgelig også for selskapenes forpliktelser og avsetninger. 

Saken vil bli behandlet i Høyesterett i månedsskiftet oktober/november.