Nedgang i rammelån, men noe økt interesse blant eldre

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nedgang i rammelån, men noe økt interesse blant eldre

Pressemelding: Andelen rammelån av totale boliglån er den laveste på fem år, men andelen eldre låntakere med slike lån øker. 41 prosent av lånekundene i aldersgruppen over 60 år oppgir at de har rammelån, mot 38 prosent for ett år siden, i følge Finansbarometeret som TNS Gallup har utført for Finans Norge.

Færre oppgir at de har rammelån enn før.Den fallende andelen rammelån skyldes en lavere etterspørsel etter denne lånetypen, men også en noe strammere utlånspraksis. Innstramninger i Finanstilsynets boliglånsretningslinjer har betydning. I tillegg er bankene pålagt å holde egenkapital på basis av hele lånerammen, og ikke bare den delen som kunden benytter seg av til enhver tid. Rammelån utgjør nå 22,5 prosent av utestående boliglånsvolum blant norske husholdninger. På sitt høyeste, i 2011, lå andelen tett oppunder 27 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

– Bankene har hele tiden gitt utrykk for at rammelån ikke er et produkt som passer for alle, men for kunder med en solid og velordnet økonomi. Stadig flere i de eldste aldersgruppene er i en slik situasjon på grunn av godt nedbetalte boliger og generelt god pensjonistøkonomi, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.  

Hun legger til at det nå er blitt vanligere at folk går inn i pensjonsalderen med gjeld, men at lånebeløpene i gjennomsnitt er vesentlig lavere enn i befolkningen for øvrig.  

– Interessen for rammelån har vært jevnt stigende blant de godt voksne de siste årene. Samtidig er det viktig med god rådgivning som tar høyde for endringer både i lånerenten og inntektssituasjonen. Vårt inntrykk er at både kundene og bankene opptrer forsiktige i så måte, sier Neverdal.

Gir fleksibilitet

Hvis man ser på alle aldersgrupper samlet, oppgir 31 prosent av lånekundene at de har rammelån, mens andelen er nede i 18 prosent i aldersgrupen 30-39 år.

Rammelån fungerer på den måten at låntaker får en bestemt kredittramme som avgjør hvor mye han eller hun kan trekke opp lånet. Lånet er sikret med pant i bolig, og den enkelte låntaker kan selv bestemme når og hvordan det skal nedbetales.

Stor fleksibilitet er hovedgrunnen til å velge denne lånetypen. Mange av de spurte oppgir også at de bruker deler av pengene på oppussing, vedlikehold av bolig, eller til store utgifter som bil og båt. Noe av dette ville ellers trolig ha blitt finansiert med forbrukslån.

83 prosent av de spurte i Finansbarometeret sier at de betaler jevnlig ned på rammelånene sine.

Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen blir gjennomført blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det blir på bankområdet gjennomført om lag 4500 intervjuer.