Miljøsertifisering i bank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Miljøsertifisering i bank

Internasjonal miljøsertifisering brer etter hvert om seg også i tjenesteytende sektor. Nå er den første bank i Norge sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001.

– Jeg tror vi vil se stadig flere bedrifter innen finansnæringen som ser at god oppfølging av miljøstandarder kan gi både lavere kostnader og positiv konkurransekraft, sier Marit Sagen Åstvedt i Finans Norge.

Miljø og økonomi

– Reduserte utslipp og kostnadsreduksjoner er viktige grunner og effekter for å bli miljøsertifisert. Miljøstyringssystemet skal blant annet bidra til at vi blir mer miljøeffektive, for eksempel at vi bruker mindre strøm, eller har færre og mer miljøvennlige tjenestereiser, sier rådgiver samfunnsansvar Vibeke Tegneby i DNB som begrunnelse for at banken nå har fått ISO-sertifikat.

Flere miljøtiltak

I finansnæringen er det flere bedrifter som gjør ulike tiltak for å redusere sitt miljøavtrykk. Det kan dreie seg om alt fra kildesortering og energisparing, til lavenergibygg og større miljøprosjekter.

– Det er ikke noe motsetningsforhold mellom god økologi og god økonomi – tvert imot. Det finnes mange ulike måter å gripe an problemstillingen, og sertifisering er en av måtene å sikre at man har et miljøstyringssystem som sørger for at man etterlever standardene man har satt, sier Åstvedt.