Spørsmål og svar i undersøkelsen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Spørsmål og svar i undersøkelsen

På oppdrag for Finans Norge gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg av foreldre med barn i alder 13-25 år i perioden 22. mars til 31. mars 2014. Undersøkelsen ble gjennomført på telefon.  

Slik svarer foreldrene:

1) I hvor stor grad snakker du/dere med barna dine/deres om hva de bør ha kunnskap om når det gjelder personlig økonomi? Skala fra 1= svært lite til 6=svært mye

Svar: Mye (5+6)= 54%  Middels (3+4)= 38% Lite (1+2)=8%
 
2) Hvem bør etter din mening ha ansvaret når det gjelder opplæring av barna i personlig økonomi – foreldrene, skolen eller begge? 

Svar: Foreldrene alene= 27%, Primært foreldrene, og litt skolen= 32%, Delt ansvar mellom foreldre og skolen= 41%
Vet ikke= 0, Ingen mente at skolen alene skulle ha ansvaret

3) Hvordan vil du vurdere grunn- og videregående skoles opplæring i personlig økonomi? Skala fra 1=svært dårlig, 6 svært god

Svar: God (5+6) =2%  Middels (3+4)=45% Dårlig(1+2)=37%  Vet ikke=16%