Mer personlig økonomi i skolen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mer personlig økonomi i skolen

Pressemelding: 7 av 10 foreldre mener at skolens opplæring i personlig økonomi er svært dårlig eller dårlig, viser en spørreundersøkelse fra TNS Gallup. – Personlig økonomi må få en større plass i den obligatoriske læreplanen i grunnskolen. Målet med opplæringen bør være å gi de unge en god basiskunnskap slik at de unngår fallgruver og lærer å styre sine penger på en fornuftig måte, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

I spørreundersøkelsen blant foreldre med barn i alderen 13-25 år kommer det frem at de forventer at skolen tar et opplæringsansvar i personlig økonomi, men opplever at undervisningen i skolen er for dårlig på dette området. Dermed er risikoen stor for at de unge ikke har med seg den nødvendige ”bruksanvisningen” for å kunne leve selvstendige økonomiske liv når de flytter hjemmefra. Finansnæringen deler foreldrenes bekymring og er opptatt av å formidle nødvendig kunnskap til kundene.

– Det er helt nødvendig å starte med privatøkonomisk opplæring i skolen. Det er både i vår og samfunnets interesse at unge voksne håndterer sin personlige økonomi på en god måte, påpeker han.

Finans Norge ønsker å bidra til at barn og unge skaffer seg orden i egen økonomi og samarbeider blant annet med Ungt Entreprenørskap (UE) og Forbrukerombudet for å oppnå dette gjennom å tilby læringsopplegg som er tilpasset ungdomsskole og videregående skole.  

Foreldrene lærer barna om personlig økonomi

8 av 10 foreldre snakker med barna sine om hva de bør ha kunnskap om når det gjelder personlig økonomi.  Dette dreier seg blant annet om spørsmål som sparing, lån, kortbruk og økonomisk styring. Kreutzer mener at det i noen tilfeller kan være en vanskelig balansekunst, når foreldrene både skal lære de unge om økonomi, være gode rollemodeller for dem og samtidig være de som gir barna penger.

– Det er naturlig at foreldre snakker med barna om slike spørsmål, men økonomiopplæringen hjemme kan lett bli moraliserende, og da blir ikke de voksne lyttet til slik de kunne ønske, mener Kreutzer.

Skolen har et ansvar

Foreldrene ble spurt om hvordan ansvarsfordelingen bør være mellom dem og skolen. Flertallet mener at ansvaret bør deles mellom skole og foreldre; dvs. 3 av 10 sier at ansvaret primært ligger hos foreldrene og litt hos skolen, mens 4 av 10 mener at ansvaret bør være delt.  Et mindretall, 3 av 10, mener at foreldrene bør ha eneansvar for opplæringen i personlig økonomi.

Finansnæringen deler foreldrenes syn på at skolen bør få et større ansvar for økonomiopplæringen. Det gis riktignok muligheter i dagens læreplaner, men det er for lite systematisk opplæring og for mye er opp til den enkelte skole.

– Samfunnet har blitt mer komplisert, og vi har flere valgmuligheter nå enn tidligere. Det er lett å velge feil, og få en dårlig økonomisk start på voksenlivet. Skolen bør derfor gi de unge en god grunnkunnskap om personlig økonomi, avslutter Kreutzer i Finans Norge.

Om undersøkelsen:

På oppdrag for Finans Norge gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg på foreldre med barn i alder 13-25 år i perioden 22. mars til 31. mars 2014. Undersøkelsen ble gjennomført på telefon. Følgende spørsmål ble stilt om skolens opplæring i personlig økonomi: Hvordan vil du vurdere grunn- og videregående skoles opplæring i personlig økonomi?

(Skala 1=svært dårlig - 6 svært god)