Over 1000 milliarder i livsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Over 1000 milliarder i livsforsikring

Livsforsikringsselskapene hadde ved utgangen av 1. kvartal 2014 en samlet forvaltningskapital på 1 112 milliarder kroner. De totale forsikringsforpliktelsene utgjorde 974 milliarder kroner. Total brutto forfalt premie var 26 milliarder kroner. 

I løpet av 1. kvartal 2014 ble det tegnet nye forsikrings- og pensjonsavtaler tilsvarende 2,8 milliarder kroner i premie. Det er en økning på 25 prosent i forhold til 1. kvartal 2013. Individuell kapitalforsikring utgjorde 83,5 prosent av all nytegning i 1. kvartal 2014.