– Finansnæringen kan være pådriver i det grønne skiftet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Finansnæringen kan være pådriver i det grønne skiftet

– Finansnæringen har en unik mulighet til å være pådriver for lavutslippssamfunnet. Det sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft på Finans Norges klimakonferanse 19. mai. Klimakonferansen samlet mer enn hundre deltakere fra finansnæringen, klimaorganisasjoner og myndighetene.

Klima- og miljøminister Tine SundtoftGrønn vekst er mulig, og den vil gi mange muligheter for næringslivet, understreket ministeren på konferansen.

Varmere, villere…

– I vår har jeg vært med på lanseringen av to delrapporter fra FNs klimapanel. De forteller oss at alle de tre siste tiårene har vært varmere enn tidligere tiår siden 1850, sa hun.

Klimaendringene vil påvirke økonomiske og finansielle markeder. Blant annet får vi et endret risikobilde. Det smarteste finansnæringen kan gjøre, er å være i forkant av denne utviklingen, understreket klima- og miljøministeren.

Sentrale deltakere på klimakonferansen

Klimakonferansen: Idar Kreutzer, Marius Holm, Elin M. Myrmel-Johansen, Dag Arne Kristensen og Anders Bjartnes.

Tror på fornybar energi

Lederen av miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm, minnet om at råvarer blir dyrere jo større etterspørselen er, mens teknologien blir billigere jo mer folk vil ha av den.  Han er derfor optimistisk når det gjelder utviklingen av fornybar energi.  Solenergi og batterier er teknologi som blir billigere og billigere, og utviklingen går fort.  Holm tror derfor at fornybar-sektoren kan være større enn karbon i 2050.

Markedet driver oss framover

– Markedet vil sørge for at det grønne skiftet vil fortsette, uavhengig av Putin og Saudi-Arabia, spissformulerte han.

Hans utfordring til finansnæringen var blant annet å lage finansierings- og betalingsløsninger for det grønne skiftet, og å investere i selskaper som bidrar til det.

– Den viktigste råvaren framover blir kapital. Finansnæringen er involvert i alle andre næringer. Dere må sørge for at samfunnet skjønner det, var utfordringen han ga til de frammøtte.

Kan ta større ansvar

Finans Norges adm. direktør, Idar Kreutzer, understreket på sin side at finansnæringen kan ta større ansvar blant annet når det gjelder investeringer i infrastruktur der det er behov for både privat og offentlig risikokapital. Begrensningene på finansnæringen er imidlertid sterke. Rammebetingelsene setter klare grenser. Det er en lite smart måte å regulere på, mener han.

Bygger opp svensk teknologi

Kreutzer viste til ordningen med grønne sertifikater, hvor det skal investeres om lag 25 milliarder kroner i Norden. På grunn av reguleringene vil det meste av investeringen komme i Sverige.

– Vi bidrar dermed til å bygge opp svensk teknologi, sier han.

Ros til forsikringsbransjen

Tine Sundtoft gir ellers forsikringsbransjen ros for pilotprosjektet som er satt i gang for å benytte forsikringsselskapenes skadedata til å forebygge klimarelaterte naturskader.

– Informasjon er helt sentralt for klimatilpasning og skadeforebygging. Jeg synes derfor at pilotprosjektet som Finans Norge tok initiativ til i 2012 er veldig spennende.

– Forhåpentligvis vil skadedata fra forsikringsbransjen kunne hjelpe kommunene i deres arealplanlegging. Jeg ser fram til å få sluttrapporten fra pilotprosjektet og følge diskusjonen videre, sa Sundtoft.