05

Gå til hovedinnhold

05

Bedre profil på pensjonsutbetalinger

Som pensjonist har man ofte større behov for en god pensjon ved starten av pensjonsalderen enn mot slutten. Dette har utbetalingsreglene for ny tjenestepensjon og fripoliser med investeringsvalg så langt ikke kunnet gjenspeile. I enkelte pensjonsprodukter vil sågar pensjonsutbetalingene bli sterkt økende med alder. Finans Norge har ønsket at man skal kunne omregne...

Erstatningsordningene ved naturskade

I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting. Hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke. Bygninger og løsøre som er brannforsikret er automatisk forsikret mot naturskade og administreres av Norsk...

Karbonboble i finansmarkedet?

Har investorer priset inn risiko for fall i etterspørsel og pris på fossile energikilder? Sitter investorer på store verdier som kan være verdiløse i fremtiden? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt på siste ukes Norsif-seminar om fossile energikilder. Det var stor interesse for seminaret .  – Å stikke hodet i sanden er risikabelt, og det finnes ikke én måte å forholde...

Premiestatistikk for 1. kvartal

Premiestatistikken for skadeforsikring i 1. kvartal er klar. Tendensen er at små selskaper tar større markedsandeler. Flere nye selskaper i markedet bidrar til hard kamp om kundene. Last ned premiestatistikk 1. kvartal 2014

Personskadeerstatning og kapitaliseringsrente

Spørsmålet om endret kapitaliseringsrente vil komme opp for Høyesterett. Kapitaliseringsrenten er en viktig faktor ved fastsettelse av engangserstatninger for fremtidige tap og utgifter. Desto lavere denne renten settes jo høyere må erstatningsutbetalingen bli.

Over 1000 milliarder i livsforsikring

Livsforsikringsselskapene hadde ved utgangen av 1. kvartal 2014 en samlet forvaltningskapital på 1 112 milliarder kroner. De totale forsikringsforpliktelsene utgjorde 974 milliarder kroner. Total brutto forfalt premie var 26 milliarder kroner. 

– Finansnæringen kan være pådriver i det grønne skiftet

– Finansnæringen har en unik mulighet til å være pådriver for lavutslippssamfunnet. Det sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft på Finans Norges klimakonferanse 19. mai. Klimakonferansen samlet mer enn hundre deltakere fra finansnæringen, klimaorganisasjon...

Vil ha forsikringsplikt for ”segway”

Finans Norge og Trafikkforsikringsforeningen vil ha forsikringsplikt for ”segway’s” eller selvbalanserende kjøretøy som det heter i høringsnotatet fra Samferdselsdepartementet. Ved å  unnta ”segway’s” fra forsikringsplikten i bilansvarsloven, vil man få en...

Noe økt optimisme etter fem kvartaler med fall

Pressemelding:  Etter fem kvartaler med nedgang i nordmenns økonomiske forventninger, peker pilen svakt opp igjen. Dette viser Forventningsbarometeret for 2. kvartal. – Lønnsveksten i år ser ut til å bli moderat for de fleste, men lavere lånerenter, stigend...

Miljøsertifisering i bank

Internasjonal miljøsertifisering brer etter hvert om seg også i tjenesteytende sektor. Nå er den første bank i Norge sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001.

Masterprogram for finansielle rådgivere

Handelshøyskolen BI tilbyr til høsten et masterprogram spesielt utviklet for finansielle rådgivere. Hensikten er å gi rådgiverne ytterligere et faglig løft, forteller studieleder Siri Kårhus ved BI.

DNB, Nordea og Kommunalbanken systemviktige

Finansdepartementet vedtok i går regler for såkalte systemviktige finansinstitusjoner, og besluttet at tre norske banker skal pålegges særskilte kapitalkrav som følge av deres størrelse og betydning. – Finans Norge er tilfreds med at Finansdepartementet har avklart hvilke banker som defineres som systemviktige, sier Erik Johansen, leder for enheten samfunnsøkonomi og...

Kjønnsnøytrale forsikringspremier og ytelser

Finansdepartementet har foreslått regler om kjønnsnøytrale premier og ytelser i private, frivillige forsikringer utenfor arbeidsforhold. Forslaget er en direkte konsekvens av rettsutviklingen i EU. De nye reglene skal gjelde for nye forsikringsavtaler etter 1. januar 2015. 

Ønsker dialog mellom Transparency International og finansbransjen

– Norsk bank og finans må være våkne når det gjelder korrupsjon og hvitvasking, mener Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer. I samtale med generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge diskuterer han blant annet hvordan...

Vil ikke ha transaksjonsskatt

Den europeiske bankforeningen (EBF) er bekymret over EU-kommisjonens forslag til en strukturell reform av EUs banksektor og forslaget om transaksjonsskatt på aksjer og enkelte former for derivater. Det går fram av en pressemelding fra EBF etter at styret møttes i Athen fredag. EBF støtter imidlertid en europeisk bankunion. Les pressemeldingen på EBFs nettsider Se også: Wim...

Mange dager med mye kortbruk

Pressemelding:  Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi brukte kortene våre for 44,1 milliarder kroner i april, en vekst på over 8 prosent sammenlignet med april i fjor.  Det ble gjennomført 122,1 millioner kortkjøp, en økning på 7,4 prosent.

Økt nordisk harmonisering av kapitalkrav

Den svenske Finansinspektionen har i dag offentliggjort at svenske banker som yter boliglån i Norge, skal holde ekstra kapital, som følge av norske myndigheters innstramming av boliglånsvekter. Dette er viktig skritt i retning av nordisk harmonisering av kapitalkravene.

Nedgang i rammelån, men noe økt interesse blant eldre

Pressemelding:  Andelen rammelån av totale boliglån er den laveste på fem år, men andelen eldre låntakere med slike lån øker. 41 prosent av lånekundene i aldersgruppen over 60 år oppgir at de har rammelån, mot 38 prosent for ett år siden, i følge...

Spørsmål og svar i undersøkelsen

På oppdrag for Finans Norge gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg av foreldre med barn i alder 13-25 år i perioden 22. mars til 31. mars 2014. Undersøkelsen ble gjennomført på telefon.  

Mer personlig økonomi i skolen

Pressemelding: 7 av 10 foreldre mener at skolens opplæring i personlig økonomi er svært dårlig eller dårlig, viser en spørreundersøkelse fra TNS Gallup. – Personlig økonomi må få en større plass i den obligatoriske læreplanen i grunnskolen. Målet med...