Uttak av alderspensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uttak av alderspensjon

Finans Norges statistikk over uttak av alderspensjon i privat sektor viser at det ved utgangen av 2013 var nær 250 000 alderspensjonister fra privat tjenestepensjon. 175 000 av disse har utbetaling fra fripoliser.


Videre har 55 000 utbetalinger fra en ytelsesordning og 18 000 fra innskuddsordning eller pensjonskapitalbevis:

Antallet med alderspensjon i privat sektor har siden 2011 økt med omtrent 12 prosent hvert år, og den største økningen, målt i antall, er for fripoliser. Prosentvis øker innskuddsordningene mest.

Statistikken viser for alle de tre kategoriene ytelsesordninger, fripoliser og innskuddsordninger at de langt fleste venter med å ta ut sin pensjon til de har fylt 67 år. Det er også noe større uttak ved 62 år enn ved årene frem til 67. Figuren under viser nye alderspensjonister i privat sektor siste tre år: