Oppreservering for langt liv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppreservering for langt liv

Pressemelding: Finanstilsynet vedtok 2. april rammene for pensjonsleverandørenes planer for finansiering av økt levealder. – Vi savner en begrunnelse for den fastsatte oppreserveringsperioden særlig i lys av de lange løpetidene på forpliktelsene som skal oppreserveres, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Det viktigste ved Finanstilsynets avgjørelse er:

  • inntil syv års gjenstående opptrappingstid for både fripoliser og aktive ytelsesordninger
  • minimum egenkapitalbidrag på 20 prosent, og alt kundeoverskudd avsettes inntil kontrakten er fullt oppreservert
  • kravet til minst 20 prosent egenkapitalbidrag gjelder alle kontrakter, også kontrakter som allerede er fullt oppreserverte
  • hvis bidraget fra pensjonsleverandøren ligger foran planen ett år, kan egenkapitalbidraget neste år reduseres tilsvarende
  • eventuelle overføringer fra risikoutjevningsfondet anses ikke som bidrag fra egenkapitalen.

Pensjonsleverandørene må etter dette forventningsvis bidra med mer egenkapital enn det som tidligere er forutsatt. Særlig for fripoliser vil den korte oppreserveringsperioden innebære et egenkapitalbidrag som ligger vesentlig over 20 prosent, som har vært det nivået også myndighetene har ansett som rimelig. For offentlige pensjonsordninger innebærer dagens presisering at også disse nå må tilføre alle kontrakter 20 prosent egenkapitalbidrag, samt levere oppreserveringsplaner til godkjenning hos Finanstilsynet.
 
– Syv års oppreserveringsperiode er vesentlig kortere enn de 10 til 15 årene som næringen har dokumentert som rimelig. Særlig for fripoliser vil dette forventningsvis representere et vesentlig høyere egenkapitalbidrag fra pensjonsleverandørene. Finanstilsynet har i liten grad utnyttet det handlingsrommet som Finansdepartementet beskrev i sitt brev av 27. mars 2014, vedrørende lengre og rimelige oppreserveringsperioder. Vi savner en begrunnelse for den fastsatte oppreserveringsperioden, særlig i lys av de lange løpetidene på forpliktelsene som skal oppreserveres. Vi er overrasket over at også fullt oppreserverte kontrakter skal tilføres et egenkapitalbidrag på 20 prosent, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.