Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert med nyheter om rammebetingelser for finansnæringen. Denne gang omfatter Finansrett 94 artikler  innen både bank, forsikring og verdipapirområdet. 
Artiklene omhandler bl.a. nye forskrifter om kapitalkrav (CRD IV), forskrifter til ny tjenestepensjonslov, samt vedtakelse av nye mønsteravtaler innenfor innskudd og kreditt. Det er også en rekke artikler om siste utvikling i EU knyttet til bl.a. bankunion, MiFID II, EMIR, Solvens II  og harmonisering av forsikringskontrakter. Finansrett er forbeholdt ansatte i medlemsbedriftene og betalende abonnenter.

Gå til Finansrett