Nye styremedlemmer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye styremedlemmer

Det er valgt inn nye styremedlemmer til styrene til Sparebankforeningen, Finans Norge og FNH.

Medlemmer av styret i Finans Norge
Members of the Board

Finn Haugan, SpareBank 1 SMN, leder
Odd Arild Grefstad, Storebrand , nestleder
Helge Leiro Baastad, Gjensidige
Rune Bjerke, DNB
Gunn Wærsted, Nordea Bank Norge
Jon Håvard Solum, Grong Sparebank
Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane
Sverre Thornes, KLP
Dag Tjernsmo, Handelsbanken
Tone Lunde Bakker, Danske Bank 
Ivar Martinsen, If Skadeforsikring
Tor Magne Lønnum, Tryg Forsikring
Siri Berggreen, Lillestrømbanken

Varamedlemmer
Deputies

Fra Sparebankforeningens side:

 1. Hans Kristian Glesne, Skue Sparebank
 2. Bjørn Engaas, SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg

Fra FNHs side:

 1. Hege Toft Karlsen, Eika Gruppen
 2. Kirsten Idebøen, SpareBank 1 Gruppen
 3. Ole Lauritz Lønnum, Landkreditt
 4. Åmund Lunde, Oslo Pensjonsforsikring

FNO Servicekontor

FNO Servicekontor er en selvstendig juridisk enhet undergitt egne vedtekter, men med samme styre som Finans Norge, jfr. foran.

Medlemmer av styret i FNH
Members of the Board

Odd Arild Grefstad, Storebrand, leder
Tone Lunde Bakker, Danske Bank, nestleder
Helge Leiro Baastad, Gjensidige 
Gunn Wærsted, Nordea Bank Norge
Rune Bjerke, DNB  
Ivar Martinsen, If Skadeforsikring
Sverre Thornes, KLP  
Dag Tjernsmo, Handelsbanken 
Kirsten Idebøen, SpareBank 1 Gruppen  
Hege Toft Karlsen, Eika Gruppen
Tor Magne Lønnum, Tryg Forsikring 

Varamedlemmer 
Deputies

 1. Ole Laurits Lønnum, Landkreditt
 2. Åmund Lunde, Oslo Pensjonsforsikring  
 3. Tiril Haug Villum, Pareto Bank 
 4. Magnar Øyhovden, Skandiabanken
 5. Bjørn Thømt, Frende Skadeforsikring  


Medlemmer av styret i Sparebankforeningen
Members of the Board of the Savings Banks Association
(første valgår i parentes)

Adm. direktør Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane, leder (2011)
Konserndirektør Liv Fiksdahl, DNB, nestleder (2009)
Banksjef Jon Håvard Solum, Grong Sparebank (2011)
Adm. banksjef Hans Kristian Glesne, Skue Sparebank (2011)
Konsernsjef Finn Haugan, SpareBank 1 SMN (2009)
Banksjef Siri Berggreen, LillestrømBanken (2012)
Banksjef Bjørn Engaas, SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg (2012)
Adm. banksjef Lisbet K. Nærø, Fana Sparebank (2014)
Daglig leder Tor Dahle, Sparebankstiftelsen SR-Bank (2014)

Varamedlemmer:
Direktør Kaj-Martin Georgsen, DNB
Adm. direktør Odd Einar Folland, SpareBank 1 Nordvest
Adm. banksjef Per Halvorsen, SpareBank 1 Telemark
Banksjef Susanna Poulsen, Hjelmeland Sparebank
Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Skudenes & Aakra Sparebank