Livsforsikring og pensjon i tall 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Livsforsikring og pensjon i tall 2014

Finans Norge har nå ferdigstilt sine publikasjoner med statistikk for livsforsikring og pensjon per 31. desember 2013. I den anledning er det også i år utarbeidet et hefte som viser utviklingstrender og status.
Mer detaljert statistikk og oversikt over flere statistikkområder, på både livsforsikring- og pensjon og skadeforsikring finnes i Finans Norges statistikkbank. Der finnes også flere interaktive databaser. I vedlagte lenke finner du heftet Nøkkeltall for livsforsikring og pensjon 2014.