Kortsvindel for 140 millioner kroner i fjor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kortsvindel for 140 millioner kroner i fjor

Pressemelding: Bankene har rapportert om kortsvindel for 140 millioner kroner i 2013, viser tall samlet inn av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norge. Det er omtrent det samme som året før, men lave tall internasjonalt og sett i sammenheng med den svært omfattende kortbruken her i landet.

Bankkort– Rådet om å skjule pin-koden når du taster den inn er imidlertid stadig like viktig. Det gjelder både her hjemme og i utlandet, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I 2013 utgjorde kortsvindel 0,018 % av den totale kortomsetningen. Det er dermed liten risiko for å bli svindlet.

Så lenge man ikke har vært uaktsom, dekker banken tapet. Men kort og kode skal for eksempel aldri oppbevares sammen.

Regionsperre fungerer

– Bruk av regionsperre og sms-varsling, bankenes overvåkingssystemer og politiets innsats på området er viktige grep for å bekjempe kortsvindelen, sier Neverdal.

Samtidig innfører stadig flere land chip-teknologien, noe som gjør det vanskeligere for kriminelle å misbruke kort.

Det er mindre svindel som følge av lommetyverier nå enn for et par år siden. I 2013 var det 9 millioner kroner i tap på grunn av dette mot 21 millioner kroner i 2011.

– Inntrykket er at politiet har arbeidet effektivt mot kriminelle som observerer kunders kode ved inntasting og deretter stjeler og misbruker kortet, sier Neverdal.

Svindelen knyttet til kortbruk på internett øker imidlertid og ble på rundt 50 millioner kroner i fjor. Mye av økningen skyldes flere angrep på internasjonale databaser for kortnummer.  

Nettbanksvindel

Til sammen er det registrert nettbanksvindel for 3,4 millioner kroner i 2013. Mye av dette skyldes stjålet kodebrikke.

– Husk at kodebrikke og passord er personlig, sier Neverdal.

Svindel relatert til ondsinnet programvare som trojanere utgjorde 1,3 millioner kroner i 2013, noe som er en betydelig nedgang sammenlignet med året før.

Ikke gi opplysninger

De siste par årene har mange mennesker opplevd å bli ringt opp av kriminelle som utgir seg for å representere en bank, eller en dataleverandør og vil ha opplysninger. Svindlerne er gjerne ute etter fødselsnummer, pin-kode og kontonummer. E-poster der du bes om å oppgi eller bekrefte opplysninger, skal ikke besvares. Denne type svindelforsøk har det blitt langt flere av de siste årene.

– Ikke gi fra deg noe. Dette er svindelforsøk. Skulle du være så uheldig å gi opplysninger til uvedkommende, ta kontakt med banken umiddelbart og forklar hva som har skjedd, sier Neverdal i Finans Norge.

Ti gode råd ved kortbruk

  • Skjul inntastingen av PIN-koden, og ikke la noen titte over skulderen din.
  • Bruk regionsperre når det er mulig.
  • Avslå assistanse fra "gode hjelpere" ved minibanken.
  • Følg med på kontoen din og meld straks fra til banken hvis du oppdager unormale transaksjoner.
  • Ha gjerne sparepengene på en annen konto i banken enn kortkontoen.
  • Er du på reise, kan det være lurt å ha to kort oppbevart på ulike steder.
  • Sjekk at totalbeløpet i betalingsterminalen er riktig.
  • Kortet må oppbevares slik at kort og PIN-kode ikke blir gjort tilgjengelig for andre.
  • Lær deg PIN-koden utenat, og oppgi den aldri til noen.
  • Hvis kortet blir borte, meld umiddelbart fra til sperretjenesten som banken din har oppgitt.

Oversikt over kortmisbruk i 2013

Misbruk med falske kort (for eksempel skimming): 52 millioner kroner.

Misbruk av kortinformasjon, uten kort (internetthandel): 52 millioner kroner.

Misbruk med originalkort og pin-kode: 31 millioner kroner.

Annet: 5 millioner kroner.

Totalt 140 mill (135 mill i 2012)